Alkoholin vuosikulutus eri käyttötasoilla

 Alkoholijuomien kulutusta mitataan sata prosenttisena alkoholina asukasta kohti vuodessa. Tämä on keskimääräinen mitta eikä siitä voi päätellä yksilöllisiä kulutuseroja.
Toisaalta yksilökohtaiset suositukset annetaan annosmäärinä päivää tai viikkoa kohti. Keskustelussa ei yleensä käsitellä sitä montako litraa kohtuus tai suurkulutus ovat vuositasolla. Näiden alkoholilaskelmieni tarkoitus on saattaa eri kulutusmitat ikään kuin samalle viivalle taulukkomuodossa.

                             Alkoholijuomien yksilöllinen annostaulukko Vuosikulutus
Kulutustasot
palamisajan
mukaisesti
            Yksilölliset annokset ja promillet      Vuositaso
palamis- aika h jakaja paino ja annokset promillet litr/kg litraa/hlö
60 84 120   Mies Nainen 1,095 75 kg
Yksi tunti. Ann./h. ‰ /h 1 120 0,5 0,7 1,0 0,133 0,152 0,046 3,42
Kohtuus 2,4 h 2,4 50 1,2 1,7 2,4 0,32 0,36 0,110 8,21
Riskikäyttö, suurkulutus 4,8 25 2 3,4 5 0,64 0,73 0,219 16,43
Kertajuominen 10 h 10 12 5 7 10 1,33 1,52 0,456 34,22
Puoli vuorokautta 12 h 12 10 6 8,4 12 1,60 1,82 0,548 41,06
Täysteho 24 h 24 5 12 16,8 24 3,20 3,64 1,095 82,13
Toleranssitaso 30 h 30 4 15 21 30 4,00 4,55 1,369 102,66
Korkea toleranssi 40 h 40 3 20 28 40 5,33 6,06 1,825 136,88

Taulukon oikean reunan sarakkeessa ovat vuosikulutuksen etanolilitrat 75 kiloiselle henkilölle.
Riskikäytön/suurkulutuksen rajat ovat naiselle 16 ja miehelle 24 annosta viikossa. Näistä tulee vuodessa etanolialkoholia 12,48 litraa ja miehelle 18,72 litraa. Palamisajat olisivat viikkoa kohti naisella 36 tuntia ja miehellä 32 tuntia. Taulukon palamisaika 4,8 tuntia on keskimääräinen palamisaika/vuorokausi ja vuosikulutus 16,43 on tulos tästä keskiarvosta.
Kertajuominen on taulukossa ikään kuin nainen joisi joka päivä 5 annosta ja mies 7 annosta. Joka päivä ei saa juoda, vaan korkeintaan kolme kertaa viikossa. Tällöin vuosikulutus olisi suunnilleen puolet tuosta taulukon 34,22 litrasta eli suurkulutuksen litramäärän tasoa. Täten kertajuominen ja suurkulutus ovat litroina suunnilleen sama määrä.