Alkoholiprojektin alkulause

Tähän asti olen käsitellyt viinablogissani laskelmia ja kaikenlaisia yksityiskohtia. Kirjoittelu on ollut sokkoleikkiä, kaikki kertotaulun osaavat tuntenevat nämä laskelma-asiat ennestään ja luonnostaan. Yksi tapahtuma muutti käsityksiäni. Se oli Ylä-Savon nuorisoseurojen liiton maakuntajuhla Iisalmen Mansikkaniemellä ja siellä kuultu juhlapuhe.

Juhlapuhujana oli Antti Heikkinen. Iisalmen Sanomissa oli tiistaina 3.7. kertomus juhlista ja juhlapuheen sisällöstä otsikolla ”Elämme hyvin yltäkylläistä elämää”. Eräs haastateltava kommentoi: ”Täräkän puheen Antti piti.” Puhe oli niin täräkkä ja asiapitoinen, että toivoisi sen painettavaksi Savon Sanomiin, Iisalmen Sanomiin ja Warkauden lehteen kaiken kansan luettavaksi.

Heikkinen käsitteli mm sitä, miten kylä sai korjatuksi huonoon kuntoon menneen tien omin neuvoin, kun yhteiskunnan apua oli vuosikausia turhaan odotettu. Puheen loppu oli oman muistini mukaan: ”Käykää kesäteatterissa ja lukekaa suomalaista kirjallisuutta.”

Viinablogin aiheeseen liittyy Antti Heikkisen kirja ”RISAINEN ELÄMÄ JUICE LESKINEN 1950 – 2006.” Siltala 2014. Kirja kertoo, miten alkoholi oli mukana Juicen elämässä. Näitä minun viinablogeja on kertynyt 150 kappaletta, luulisi, että sanottava on loppunut. Kun ajatellaan juojan omia ratkaisuja ja yhteiskunnan toimenpiteitä alkoholihaittojen hallitsemisessa, niin tuntuu, että on aihetta uuteen projektiin.

Projektin hypoteesi on, että väestön tietotaso etanolialkoholin haittavaikutuksista ei ole riittävä. Kuolleisuus alkoholisairauksiin on korkea, tavoite on tämän kuolleisuuden vähentäminen. Alkoholivalistusta on runsaasti tarjolla monelta suunnalta. Se on muotoa: ”Jos sinä kerran ryyppäät, niin ryyppää kunnolla.” Tallaisen ohjeen rahvas haluaa ymmärtää ainoastaan väärin, ja ottaa kunnon kännit. Projektin tarkoitus on laatia juomisohjeet ruohonjuuritasolta käsin havainnolliseen ja oikein ymmärretyksi tulevaan muotoon.

Blogikirjoittelussani silmätikkuna on ollut valistuksen ohje, että alkoholin palamisessa voi olla suuria yksilöllisiä eroja vastuu on aina sinulla.
Projektin käytännön toteutus on siinä, että mitataan itse ne suuret erot ja otetaan se vastuu eikä meinata. Mittaustavat on selostettu aikaisemmissa blogeissa, ja ne perustuvat kaavaan nT = 10kc. Mietitään ja ymmärretään joka iikka, mitä tuo kaava kertoo, ja mitä sillä mitataan. Lyhyesti sanottuna sillä mitataan etanolin palamisnopeutta. Ylinopeuden vaarallisuus on tullut tutuksi liikennevalistuksesta. Samalla tavalla ylinopeus eri muodoissaan on vaarallista alkoholin kanssa.