Alkoholiseitsikot

Olen esittänyt alkoholilaskelmia pahimmillaan kolmen desimaalin tarkkuudella. Käytännössä vähempikin pilkun viilaus riittäisi. Katsotaan mitä selviää seitsikon keskiarvolla ja korkeintaan yhden desimaalin likiarvoilla.
Alkoholivalistuksen mukaan naisen paino on 60 kg ja miehen 80 kg. Keskiarvoihmisen paino on siten 70 kg. Edelleen kerrotaan, että verenalkoholin promillet vähenevät keskimäärin 0,14 promillea tunnissa, murtolukuna tämä olisi suunnilleen 1/7 (=0,1429). Promillekaavassa nestetilavuuskerroin (k) on naisella 0,66 ja miehellä 0,75. Näiden keskiarvo on noin 0,7 (0,705). Etanolialkoholia palaa 70-kiloisella ihmisellä 7 grammaa tunnissa.
Kun laaditaan lista muista hyödyllisistä alkoholijuomiin liittyvistä asioista likiarvojen tarkkuudella, niin saadaan alla oleva seitsemän rivin luettelo.
1/7  etanolialkoholin palamisnopeus promilleja tunnissa
0,7  nestetilavuuskertoimien (k) keskiarvo, nainen 0,66 ja mies 0,75
1,7   yhdestä vakioannoksesta 70-kiloinen henkilö selviää 1,7 tunnissa
7      selviämisaika tunteina on 7 kertaa promillet. Tunnissa palaa etanolia 7 grammaa/70 kg
17    juojan paino (p)/17 on vakioannosmäärä, jolla tulee yhden promillen humala
70   keskiarvoihmisen paino 70 kg
77   vuodessa palava litramäärä etanolia 70-kg ihmisellä (70*1,095 = 76,65 litraa)
Kaikkea se seitsikko selittää. Seitsikoilla saadaan esitetyksi alkoholiopin lyhyt oppimäärä keskimääräisinä tietoina. Luonto on lystikäs ja laskuoppi loogista.
Listassa rivillä neljä oleva pelkkä seitsikko on myös tekijän 10k likiarvo: 10*0,705 = 7,05. Tolkun kaavahan on: nT = 10kc. Kun maksa polttaa etanolia normaalilla nopeudella, niin kuntokerroin (n) on yksi ja palamisaika (T) on 7 kertaa promillet (c).
Seitsikot havainnollistavat mikä ero on palamisen mittaustavoilla, mitataanko promillelukemia vai etanolimäärää grammoina. Promillet vähenevät 1/7 promillea tunnissa painosta riippumatta ja kropassa oleva etanolimäärä 7 grammaa 70-kiloisella ihmisellä. Näin on normaalisti. Jos on kehittynyt toleranssi, niin noiden lukemien eteen pitää laittaa ykköstä suurempi kuntokerroin (n).
Alimman rivin lukema 77 on maksimaalinen litramäärä etanolia, joka normaalisti palaa 70-kiloisella ihmisellä vuodessa. Tarkemmin sanottuna vuodessa palaa normaalisti 1,095 litraa/kg eli 70-kiloisella 76,65 litraa. Vuorokautta kohti siitä tulee 14 vakioannosta (76,65/0,015*365 = 14).
Tuplaseitsikot 77 ja 14 olisivat sopiva lähtökohta pohtia, mikä määrä alkoholijuomista saatavaa etanolia on turvallista mikä haitallista.