Annokset ja promillet

Ensiksi täytyy palata edellisen blogin promillekaavoihin ja pyytää anteeksi yhtä virheellistä tietoa. Sanoin, että vain Tolkun kaavasta puuttuvat juojan paino ja annosmäärät. Tämä ei olekaan totta, sillä paino ja annokset puuttuvat myös kaavasta 4: kjc = 12.
Tarkastellaan tätä kaavaa lähemmin. Lukijat muistanevat yksilöllisen annostaulukon. Siinä on kertajuomisen annosrivillä jakajalukuna 12, annosmäärä naiselle 5 ja miehelle 7. Lasketaan ensin miehen promillet kaavan kjc = 12 mukaan. 0,75*12*c = 12, josta c = 1/0,75 = 4/3 = 1,33. Naisella laskutoimitus on: 0,66*12*c= 12, josta c = 1/0,66 = 1,52. Samat promilleluvut näkyvät yksilöllisen annostaulukon promillesarakkeissa.
Tehdään vielä tarkistuslaskelma Tolkun kaavan T = 10kc mukaan. Tällä 5 ja 7 annoksen rivillä palamisaika on 10 tuntia. Miehellä kaava on: 10 = 10*0,75*c, josta c = 1/0,75 = 4/3 = 1,33. Naisella kaava on: 10 = 10*0,66*c, josta c = 1/0,66 = 1,52. Ympäri käydään, yhteen tullaan.
Seuraavaksi kysymys: Monellako annoksella tulee x promillet, esim. 0,5 tai 1 tai 2 promillea?
Käytetään suomalaiselle vakioannokselle sovitettua promillekaavaa: kpc = 12a. Esim. yhden promillen laskelma: k*p*1 = 12*a, josta a = k*p/12. Miehellä a = 0,75*p/12, josta a = p/16. Naisella a = 0,66*p/12, josta a = p/18,2. Jakajan tarkka arvo on 200/11.
Puolelle promillelle annosmäärä on miehellä p/32 ja naisella p/36,4 (jakajan tarkka arvo 400/11). Kahdelle promillelle annosmäärä on miehellä p/8 ja naisella p/9,1 (jakajan tarkka arvo 100/11). Kolmelle promillelle annosmäärä miehellä p/5,3 (jakaja 16/3) ja naisella p/6,1 (jakaja 200/33).
Yksilöllisen annoskaavan yleinen muoto olisi mies: a = p/(16/x) ja nainen: a = p/(200/11*x).
Nämä promillelaskelmat antavat tuloksina c-nolla lukemat eli ovat laskennallisia huippupromilleja. Tämä tarkoittaa, että kaikki nautittu etanoli olisi heti kerralla jakautunut elimistöön tasan. Käytännössähän osa ensimmäisenä nautitusta etanolista ehtii palaa pois ennen kuin viimeksi nautitut erät ovat ehtineet kokonaan imeytyä.
Tuokin problematiikka voidaan laskuopilla osittain selvittää. Tissutellen vai kaikki kerralla?