Annoslaskelmia juhannusjuomille

Juhannuksen seutu on yksi sesonkiaika alkoholijuomien nauttimisessa. Sesonkiin liittyy humalajuominen. Suomalainen on virallisesti humalassa, kun verenalkoholi on yksi promille. Katsotaan, millä annosmäärillä tämä virallinen humalataso saavutetaan ja monessako tunnissa siitä selviää.
Miehelle tulee yhden promillen maksimipromillet vakioannosmäärällä juojan paino/16. Yhdestä promillesta mies selviää nollatasolle 7,5 tunnissa.
Naiselle tulee yhden promillen maksimipromillet annosmäärällä juojan paino/18 (jakajan tarkka arvo on 200/11). Nainen selviää yhdestä promillesta nollatasolle 6,6 tunnissa.
Jos nainen juo annosmäärän oma paino/16, eli saman verran kuin mies, niin maksimipromillet ovat 1,136 ja selviämisaika nollatasolle on 7,5 tuntia eli sama aika kuin miehellä.
Television alkoholivalistuksessa kerrotaan, että naiselle tulee samasta alkoholimäärästä korkeammat promillet kuin miehelle. Siitä seuraa se, että samasta promillelukemasta nainen selviää nollatasolle nopeammin kuin mies.
Laskuopin mukaan ero on tuo naisen 1,136 promillea miehen 1,000 promilleen verrattuna, kun annosmäärä on kummallakin paino/16. Nainen selviää näistä isommista promilleistaan nollatasolle samassa ajassa kuin mies eli 7,5 tunnissa.
Nämä annoksien ja promillelukemien erot naisen ja miehen välillä tuntuvat kummallisilta, mutta niille on luonnollinen selitys. Erot johtuvat mittaustavasta ja alkoholin palamisnopeudesta. Promilleina mitattuna palamisnopeus on naisella 0,152 promillea tunnissa ja miehellä 0,133. Promillenopeus on siis naisella suurempi kuin miehellä. Grammoina mitattuna palamisnopeus 0,1 grammaa tunnissa painokiloa kohti ja se on sama molemmilla sukupuolilla. Vakioannoksina mitattuna palamisnopeus on juojan paino/120 vakioannosta tunnissa.
Maksimipromillet ovat ns. c0-lukema ja se tarkoittaa, että kaikki juoma olisi nautittu yhdellä kertaa ja alkoholi olisi tuona nollahetkenä kehoon tasaisesti jakautuneena. Käytännössä alkoholi kihahtaa päähän heti, ja promillet ovat hetken korkeat ja laskevat sitten tasaisen jakautumisen ja palamisen vaikutuksesta. Palamisaika mitataan ensimmäisestä ryypystä lähtien.
Kahteen promilleen tarvitsee mies annosmäärän paino/8 ja nainen määrän paino/9. Palamisaika on naisella 13,2 tuntia ja miehellä 15 tuntia.
Otetaan helppo jakolasku eli annosmäärä paino/10. Tällä määrällä laskennalliset maksimipromillet ovat miehellä 1,6 ja naisella 1,818. Palamisaika on kummallakin 12 tuntia. Koko vuorokauden pituista palamisaikaa vastaava annosmäärä on kummallakin paino/5 ja maksimipromillet miehellä 3,2 ja naisella 3,636.
Eihän se alkoholioppi mitään mystiikkaa ole, pelkkiä jako- ja kertolaskuja. Kysykää vaikka netistä tai älykännykältä.
Näin ovat laskelmat silloin, kun maksa toimii normaalisti. Toista on toleranssissa. Siitä toiste.