Annosruudukon reunasarakkeet

Annostaulukoissani on 10 painoluokkasaraketta ja 12 palamisaikariviä. Näistä kertyy 120 yksilöllistä annosruutua. Ruudukon suurin annosmäärä on oikeassa alanurkassa ja pienin vasemmassa ylänurkassa. Suurin lukema on 72 kertainen pienimpään verrattuna. Palamisaikarivejä on 12 väliltä 1 – 24 tuntia. Nämä tunnit antavat tasaluvun jakajalle (j) kaavassa Tj = 120. Tuntirivien oikeassa reunassa on promillesarake  miehelle ja naiselle.

Taulukkojen logiikka näkyy helpoimmin tyylikkäässä grammataulukossa 19.11.2021 Tyylikäs grammataulukko (savonsanomat.fi). Grammataulukossa annosmäärät ovat kokonaislukuja paitsi 84 kg painoluokassa. Kokonaisluvut tekevät vertailun helpoksi. Grammataulukkoa voi saman tien verrata blogin aloituskuvana olevaan vakioannostaulukkoon, jossa vakioannoksina (12 g etanolia) ilmoitetut yksilölliset määrät ovat enimmäkseen desimaalilukuja. Näiden taulukoiden palamisaika- ja promillesarakkeissa ovat kuitenkin samat lukemat. Sama ilmiö on myös millilitra- murtolukutaulukoissa. Murtolukutaulukossa promillet on esitetty tarkkoina osamäärälukemina likiarvoisten desimaalilukujen sijasta.

Luulisi, että tuo yksilöllisten annosten suuri vaihtelu taulukon reunalukemiin verrattuna on humpuukia, kerettiläistä tai väärin laskettua huijausta. Ei se ole mitään näistä, vaan tavallista kertotaulua, yhteen- ja vähennyslaskua, prosentteja sekä promilleja. Kaavojen osalta taulukoiden laatiminen perustuu algebraan ja kemiaan sekä itse lukuarvojen osalta aritmetiikkaan.

Seuraavan lauseen kirjoitan isolla. SELVIÄMISAIKA JOSTAIN PROMILLELUKEMASTA EI RIIPU JUOJAN PAINOSTA EIKÄ ANNOSMÄÄRÄSTÄ VAAN AINOASTAAN SUKUPUOLESTA. Promillelukemien ja palamis-/selviämisaikojen välillä on matemaattisluonteinen luonnollinen yhteys.

Tämä yhteys todetaan, kun lasketaan jonkin yksilöllisen ruudun annosmäärän vaatima palamisaika ja saman määrän tuottama promillelukema. Tuloksena oleva palamisaika sekä promillelukema asettuvat taulukoissa samalle riville kuin tuo yksilöllinen annosmäärä. Näitä esimerkkilaskelmia on esitetty 20.10.2022 blogissa Parempi murtolukutaulukko (11 grammaa) (savonsanomat.fi). Uudelleen laskelmia oli 28.12.2022 blogissa Annosruutujen räjäytys (savonsanomat.fi).

Laskelmien tulos oli: promillet ovat miehellä palamisaika jaettuna luvulla 7,5 ja naisella palamisaika jaettuna luvulla 6,6. Nämä lukemat muistuttavat Tolkun kaavaa. Siis taulukoista näkyy Tolkun kaavan kemian/fysiikan ja algebran tyyppinen muoto: T = 10kc. Miehelle sovitettuna kaava on: T = 7,5*c ja naiselle T = 6,6*c. Yksilön paino ja annosmäärä häviävät!