Annosruutujen räjäytys

Taulukoissa olen esittänyt yksilöllisiä annosmääriä neljällä eri mitalla: vakioannos, gramma, millilitra ja murtolukuina annoksessa etanolia 11 grammaa. Kussakin taulukossa yksilölliset annosmäärät ovat eri lukuja. Tarkastellaan missä ajassa nuo eri lukemilla ilmaistut etanolimäärät palavat ja millaisia promilletasoja ne vastaavat.

Vakioannostaulukko

Etsitään 60 kg sarakkeesta lukema 2,0. Lasketaan tämän annosmäärän palamisaika sekä maksimipromillet miehelle ja naiselle kaavoilla pT = 120a ja kpc = 12a. Palamisaika on sama kummallakin sukupuolella ja se on 4 tuntia (60*T=120*2, josta T = 4).

Promillet ovat miehellä 0,75*60*c = 12*2, mistä c = 4/7,5 = 0,533… ‰.

Promillet ovat naisella: 0,66*60*c = 12*2, mistä c = 4/6,6 = 0,6060… ‰.

Grammataulukko     Tyylikäs grammataulukko (savonsanomat.fi)

Etsitään 80 kg painoluokan sarakkeesta ruutu 64 grammaa. Tämän grammamäärän palamisaika on 8 tuntia (80*T = 10*64, josta T = 8 h), sama aika miehellä ja naisella.

Promillet ovat miehellä 0,75*80*c = 64, mistä c = 8/7,5 = 1,066… ‰.

Naisen promillet ovat: 0,66*80*c = 64,   mistä c = 8/6,6 = 1,212… ‰.

 

Millilitrataulukko     Millilitrataulukko alkoholijuomille (savonsanomat.fi)

Millilitrataulukko on mukana sen takia, että alkoholijuomien etiketeissä juomien vahvuus ilmoitetaan tilavuusprosentteina. Yksi millilitra etanolia on 0,8 grammaa ja yksi gramma on 1,25 millilitraa. Millilitroille muunnettu promillekaava on: kpc = 0,8*ml.

Etsitään 100 kg sarakkeesta ruutu 150. Tämän millilitramäärän palamisaika on miehellä sekä naisella 12 tuntia (100*T = 10*0,8*150).

Promillet ovat miehellä: 0,75*100*c = 0,8*150, mistä c = 12/7,5 = 1,60 ‰.

Naisella promillet ovat:  0,66*100*c = 0,8*150, mistä c =  12/6,6 = 1,81818… ‰.

 

Murtolukutaulukko, annos 11 grammaa  Parempi murtolukutaulukko (11 grammaa) (savonsanomat.fi)

Murtolukutaulukossa yksilöllisille annosmäärille saadaan tarkat lukemat. Murtolukutaulukon alkoholiannoksessa on etanolia 11 grammaa 12 gramman sijasta. Yhden annoksen palamisaika on 110 tuntia juojan painokiloa kohti, kaava on: pT = 110a

Etsitään 120 kg sarakkeesta annosmäärä 120/11. Sen palamisaika on miehellä sekä naisella 10 tuntia (120*T = 110*120/11, mistä T = 10 h).

Promillet ovat miehellä: 0,75*120*c = 11*(120/11), mistä c = 120/90 = 10/7,5 = 1,333…‰.

Naisella promillet ovat:  0,66*120*c = 11*(120/11), mistä c =  1/0,66 = 10/6,6 = 1,515… ‰.

Vertailuissa havaitaan, että promillet ovat kaikissa laskelmissa palamisaika/10k eli miehellä aika/7,5 ja naisella aika/6,6.