Annostaulukko aloituskuvana

Yksilöllinen annostaulukko alkoholijuomille tuli blogini aloituskuvaksi 20.9.2018. Kiitän Savon Sanomien verkkolehden toimitusta tästä uudistuksesta. Mielestäni tämä uudistus on vuoden juomakulttuuriteko sanomalehdistön puolelta. Taulukossa on tiivis tieto. Taulukko on nyt kaikissa blogeissa alusta alkaen. Lukija voi taulukkoa katselemalla seurata blogeissa esitettyjä kaavoja.

Rattijuoppous ja annostaulukko
Miten taulukko liittyy rattijuopumusten ennalta ehkäisyyn? Suuri osa rattijuopumuksista johtuu siitä, että selviämisaika nautituista alkoholijuomamääristä on hankala arvioida. Etanolialkoholi viipyy veressä ja elimistössä oletettua pitempään ja tämä näkyy sitten yllätyksenä ratsian alkometripuhalluksissa. Taulukosta voi katsoa yksilölliset selviämisajat eri painoluokissa.

Kertotaulu ja juomisen jakotaulu
Taulukko muistuttaa kymmenen kertotaulua. Siinä on 10 painoluokkasaraketta ja 12 tuntiriviä eli 10×12 = 120 annosruutua. Kertotaulu toimii pystysarakkeilla sekä vaakariveillä. Promilletkin noudattavat kertotaulua, esim. 1,6 ‰ = 4*0,4 Miehen promillesarakkeessa 12 tunnin selviämisajan maksimipromillet 1,6 ‰ on 4 kertaa kolmen tunnin promillet 0,4 ‰.

Jakotaulu-nimitys tulee siitä, että yksilölliset annosmäärät saadaan juomisen jakolaskuilla p/j eli paino/jakaja. Kullakin palamisaikarivillä yksilöllinen annosmäärä eri painoluokissa on juojan paino jaettuna palamisajan vieressä olevalla jakajaluvulla (j).

Taulukon tulkintaa
Annostaulukko on samantapainen edistysaskel kuin on siirtyminen ynnä ja vähennyslaskusta kertotauluun sekä kerto- ja jakolaskuihin koulun alaluokilla. Kerto- ja jakolaskut nopeuttavat laskutoimituksia, mutta ynnä- ja vähennyslaskut pysyvät mukana. Esim. seitsemän tunnin huippupromillet saadaan tuntirivien 2 ja 5 promillelukujen summana: nainen 0,30 + 0,76 = 1,06. Tolkun kaavasta (T = 10kc) seitsemän tunnin promillet ovat samat eli 1,06 ‰ (laskuna 7 = 6,6*c), josta promillet  (c) = 1,06.

Palamisaikasarakkeessa ja 120 kilon painoluokkasarakkeessa juoksevat samat numerot 1 – 24 ylhäältä alas. Tämä on yksi esimerkki etanolilaskuopin erikoisuuksista. Se kertoo, että kemian lait ovat paikoitellen helppoja ja yksinkertaisia. Vastaavasti 60-kilon sarakkeessa annosmäärät ovat puolet tuntisarakkeen luvuista.

Palamisaika on viinatolkun taika
Alkoholiasioissa on tuhottoman paljon tietoa, mistä on hankala saada tolkkua. Kun avuksi otetaan perussuure aika sekä etanolin normaali palamisaika ja sen johdannaissuure palamisnopeus, niin alkoholiasiat saadaan hyvään ja havainnolliseen järjestykseen. Tämä järjestys voidaan tiivistää esillä olevaan annostaulukkoon.