Annostaulukko, digiajan viinakortti

Ennen vanhaan piti olla viinakortti, jotta sai tehdä ostoksia Alkossa. Sen tarkoitus oli jonkinlainen kontrolli liiallisen kulutuksen ehkäisemiseksi. Viinakortti on historiaa, mutta liikenteessä tarvitaan ajokortti. Ajokortti eroaa viinakortista siinä mielessä, että ajokortin saa, kun on hankkinut ja inssiajolla osoittanut riittävät taidot moottoriajoneuvojen kuljettamiseen.

Tarvitaanko alkoholijuomien nauttimiseen vartavasten hankittavaa tietotaitoa? Mielestäni tarvitaan. Sanontojen mukaankin viina on viisasten juoma ja alkoholin käyttö on taitolaji. Alkoholivalistuksen muodossa tietoa on runsaasti tarjolla, mutta se ei ole haittoja poistanut. Tarvittaisiin sopiva keino tiedon paljouden tiivistämiseksi havainnolliseen muotoon.

Tällainen keino on yksilöllinen annostaulukko, joka perustuu palamisaikaan ja juomisen jakolaskuihin. Palamisajat ilmaisevat kulutuksen riskitasot ja painoluokkasarakkeista löytyvät yksilölliset annosmäärät kullekin riskitasolle. Riskitasorivien lopussa on promillelukemat miehelle ja naiselle erikseen. Taulukon ruudukosta on heti nähtävissä oma asema kulutuksen riskikentässä.

Taulukon kääntöpuolelle voidaan kirjoittaa lyhyet selostukset taulukon tulkinnasta ja riskitasoista. Riskitasojen määrittely olisi asiantuntijoiden tehtävä, mutta nykyiset tasot ovat kaikkien tiedossa. Uutta olisi vain annosmäärien muuntaminen palamisajaksi. Aika on sillä tavalla hyvä mittayksikkö, että se on kaikille sama, ei tarvitse miettiä pinttejä tai grammoja.

Yleisessä keskustelussa vaaditaan tuloa nykyaikaan alkoholipolitiikassa pois kieltolaki mentaliteetista vapaaseen saatavuuteen. Viime aikoina on ilmennyt, että muuallakin kuin Suomessa esiintyy alkoholihaittoja. Tämän takia kaikki vapaat systeemit eivät olekaan ongelmattomia. Otsikon maininta digiajasta tarkoittaa, että otetaan käyttöön digiajan tarjoamat mittausmenetelmät haittojen toteamiseen ja ennalta ehkäisemiseen.

Mittausmenetelmillä tarkoitan digitaalisia alkometrejä, promillet kolmella desimaalilla. Näillä mittareilla voidaan vaivattomasti todeta palamisnopeus, onko se normaali vai epänormaali. Palamisnopeudesta voidaan johtaa maksan kuntokerroin.

Mistä tallaisia annostaulukoita on saatavissa? No ei mistään. Ne pitää itse laatia. Vastuuhan on aina sinulla, minulla ja meillä alkoholijuomien nauttijoilla. Utopiana voisi esittää, että joku sanomalehti julkaisisi taulukon kaiken kansan tutkittavaksi.