Annostaulukon teko

Laaditaan yksilöllinen annostaulukko alkoholijuomille. Edellisessä blogissa kirjoitin, että taulukko tehdään Excel-ohjelmalla. Mutta sujuu se kynällä ja paperillakin, kun laskee itse jakolaskut.
Numeroruutuja voisi laittaa 10×10 siis 10 saraketta ja 10 riviä. Sarakkeiksi: 1. palamisaika 2. jakaja, 3. – 8. painoluokat 40 – 60 – 80 – 84 – 100 – 120 kg, ja lopuksi promillet: 9. mies – 10. nainen.
Palamisaikasarakkeeseen rivit: 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 24 – 30 – 40 tuntia.
Jakajasarakkeeseen jakajat: 120 – 60 – 30 – 20 – 15 – 12 – 10 – 5 – 4 – 3. (jakaja*aika = 120).
Kuhunkin paino/palamisaikaruutuun tulee yksilöllinen annosmäärä, joka on paino/jakaja. Promillet ovat kullakin rivillä miehelle palamisaika/7,5 ja naiselle palamisaika/6,6.
Palamisajan 1 tunnin rivillä promillet kannattaa laittaa kolmella desimaalilla, siis miehelle tulee 0,133 ja naiselle 0,152. Tämä on palamisnopeus promilleja/h. Muilla riveillä riittää kaksi desimaalia.
Painoluokat 80 ja 84 kg ovat sitä varten, että 80-kiloisella miehellä annosmäärä on vain 6,7 ja 84-kiloisella tasan 7 annosta. Tässä kohtaa yleinen valistus ole epätarkkaa. Sen mukaan kertajuomisessa annosmäärä on 60-kiloisella naisella 5 ja 80-kiloisella miehellä 7 annosta.
Luettelen vielä esimerkiksi parin rivin annosmäärät. 10 tunnin rivin annokset: 3,3 – 5,0 – 6,7 – 7,0 – 8,3 – 10,0. Vuorokauden (24 h) rivillä annosmäärät ovat: 8 – 12 – 16 – 16,8 – 20 – 24.
Tämä 10×10 ruudun versio on turhan iso, mutta siitä voi tarkastella joitakin erikoistilanteita. Ensinnäkin kysymys: Tissutellen vai kaikki kerralla? Jos juo kuuden tunnin välein neljä kertaa vuorokaudessa, niin yhden juomisen huippupromillet ovat miehellä 0,80 ja naisella 0,91 ja esim. 100-kiloisella yksittäiset annosmäärät ovat molemmilla 5 annosta. Vuorokauteen mahtuu neljä kuuden tunnin jaksoa ja annosten summa on 4 *5 = 20 annosta sekä promillet miehellä 4*0,80 = 3,20 ja naisella 3,64. Nämä ovat samat lukemat kuin taulukossa 24 tunnin rivillä.
Toinen kysymys: Miten käy jos juomia nauttii toistuvasti enemmän kuin maksa ehtii normaalisti vuorokaudessa polttaa? Tätä käsittelen myöhemmin.
Kohtuus on työikäisillä ihmisillä palamisaikana 2 h 24 min, annokset paino/50. Riskikäyttö: palamisaika 4,8 h/vrk ja annokset paino/25. Kertajuominen: palamisaika 10 h annokset paino/12. Täysteho (täystuho) palamisaika 24 h vuorokaudessa ja annokset paino/5.