Ennakoi sallitut annosmäärät

Tarkastellaan montako alkoholiannosta voi nauttia, jos pitää olla selvänä tiettynä kellonaikana seuraavana päivänä. Nämä arviot perustuvat kaavaan pT = 120a. Kaavassa (p) on juojan paino kiloina, (T) on nautitun annosmäärän palamisaika ja (a) on nautittujen vakioannosten lukumäärä.

Tämän kaavan perusteella päädytään kertolaskuun 12*10 = 120. Tämä kertolasku on mielestäni kätevin palamisajan eli selviämisajan arviointikeino. Lasku kertoo, että 12 tunnissa palaa vakioannosmäärä juojan paino/10. Kertolasku on kaavana Tj = 120, jossa (T) on palamisaika tunteina ja (j) on jakajaluku, jolla juojan paino jaetaan, jotta saadaan ajassa (T) palava annosmäärä.

Muistettavaksi tai opeteltavaksi tulee ohje: jos nauttii vakioannosmäärän oma paino/10, niin siitä selviäminen kestää normaalisti 12 tuntia eli puoli vuorokautta. Sääntö on siitä kätevä, että oman painonsa jakaminen kymmenellä on mukavan helppo laskutoimitus.

Lyhempää ja pitempää selviämisaikaa vastaavat annosmäärät on helppo arvioida. Kuudessa tunnissa palaa puolet 12 tunnin annosmäärästä eli paino/20 ja koko vuorokaudessa 12 tunnin määrä kaksinkertaisena eli paino/5. Kaikissa palamisaika – jakaja kombinaatioissa aika kertaa jakaja on 120.

Tämä 12*10 kombinaatio on helppo soveltaa käytäntöön. Otetaan esimerkiksi 80 kiloinen henkilö. Hänellä palaa 8 vakioannosta 12 tunnissa. Jos haluaa juoda illan mittaan 8 annosta, niin juominen pitää aloittaa 12 tuntia ennen ajoon lähtöä tai työpaikalle menoa. Jos aloittaa juomisen illalla klo 22, niin klo 7 aikaan aamulla siitä on kulunut aikaa 9 tuntia. Tässä ajassa on palanut pois annosmäärä 80*9/120 = 6 annosta. Elimistössä on jäljellä kaksi annosta.

Kaksi vakioannosta on 80-kiloisella naisella promilleina 0,45 ja miehellä 0,40.

Yhden vakioannoksen palamisaika eri painoluokissa saadaan jakolaskulla 120/paino. Yksi annos palaa 120 kiloisella yhdessä tunnissa, 100-kiloisella 1,2 tunnissa, 80-kiloisella 1,5 tunnissa ja 60-kiloisella 2 tunnissa. Tarkistuslaskelmana todetaan, että 8 annosta palaa 80 kg ihmisellä 12 tunnissa (8*1,5 = 12).

Annosten palamisaika on sama naisella ja miehellä, aika on sukupuolineutraali. Erot tulevat promillelukemissa.

Kertolasku 12*10 = 120 ilmaisee havainnollisesti, että annosmäärä paino/10 on yläraja edellisen illan juomiselle, jos pitää mennä aamulla autolla töihin. Parempi on nauttia vain puolet tästä eli annosmäärä paino/20. Kertolasku on silloin 6*20 = 120.