Ennakoi tulevat promillet

Ennakoi tuleva tilanne on tärkeä ohje tieliikenteessä. Sama ohje sopii myös alkoholijuomien nauttimiseen. On ennakoitava, ovatko promillet nollatasolla siihen kellonaikaan, kun pitää lähteä ajamaan autolla tai olla työpaikalla. Koska alkoholikeskustelu vaikuttaa olevan enimmäkseen promillekeskeistä, niin tarkastellaan promilleasioita rautalankamallin tapaan.

Suomalainen on virallisesti humalassa, kun verenalkoholi on yksi promille. Yhden promillen humalasta nainen selviää normaalisti 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa. Yhden promillen maksimipromillet nainen saa vakioannosmäärällä paino/18 ja mies määrällä paino/16.

Tuo yksi promille on rattijuopumusraja tuplana ja kaksi promillea olisi virallinen humala tuplana. Tämä kaksi promillea on noin puolet myrkytyskuoleman tasosta. Myrkytyksen ja rattijuopumuksen välinen promille-ero on noin 4 – 0,5 eli lukemien ero on kahdeksankertainen.

Katsotaan sitten selviämisajan laskuoppia. Aika lasketaan juomisen aloittamisesta. Jos nainen juo annosmäärän paino/9 ja mies määrän paino/8, niin maksimipromillet olisivat kummallakin kaksi. Kahdesta promillesta nainen selviää nollatasolle 13,2 tunnissa ja mies 15 tunnissa. Jos aloittaa juomisen illalla klo 20 aikoihin, niin kahden promillen annosmäärästä nainen selviäisi seuraavana aamunpäivänä noin klo 9 ja mies klo 11.

Varsinaisessa verenalkoholin promillekaavassa nautittu alkoholimäärä pitää ilmoittaa grammoina. Käytännössä on hankala itse laskea, montako grammaa alkoholia on nautituista juomista kertynyt. Juomiahan mitataan tavallisesti vakioannoksella, jossa on alkoholia 12 grammaa. Vakioannoksille sovitettu promillekaava on kpc = 12a, jossa (k) on nestetilavuuskerroin naisella 0,66 ja miehellä 0,75 (c) on promillelukema ja (a) on nautittu vakioannosmäärä. Tällä nautitulla annosten kokonaismäärällä saadaan laskennalliset maksimipromillet. Tämä tarkoittaa sitä, että koko annosmäärä olisi heti ensimmäisen ryypyn aikaan sisällä elimistössä.
Käytännössä promillelukema muuttuu koko ajan, alussa se nousee nopeasti huippukorkeuteen ja laskee sitten alas ja pari tuntia juomisen lopettamisen jälkeen lukemat alenevat vakionopeudella. Normaali laskunopeus, selviämisnopeus on naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa.

Yllä olevat laskelmat voivat olla hankalia hyödyntää käytännön tilanteissa. Niillä saa kuitenkin käsityksen annosmäärien, palamisaikojen ja promillelukemien keskinäisistä riippuvuussuhteista.

Hetkellisen promilletason mittaamiseen tarvitaan alkometriä. Puhallushetken lukemasta voidaan määrittää sillä hetkellä elimistössä oleva alkoholimäärä joko grammoina tai vakioannoksina. Promillelukemasta (c) saadaan selviämisaika (T) Tolkun kaavalla T = 10kc.

Edellä oleva on selviämisajan laskuopillista arviointia. Varma tieto nollatasolla tai alle 0,5 promillen olemisesta saadaan alkometripuhalluksella tai Promilless liuskatestillä.