Etanolin lähteet

Tarkastellaan alkoholitilastoja siltä kannalta minkä verran etanolia saadaan eri laatuisista alkoholijuomista. Käsittelen keskioluen, long drinkkien, siiderin, mietojen viinien ja viinan vuosikulutusta.
Päihdetilastollisen vuosikirjan 2014 mukaan tilastoitu kulutus juomaryhmittäin oli vuonna 2013 seuraava 100 % alkoholina: Keskiolut 18.474.000 litraa, long drink 2.257.000, siideri 1.897.000 ja miedot viinit 7.807.000 l ja viina 5.944.00 litraa.  Tilastoitu kulutus oli yhteensä 41.349.00 litraa. Keskiolut, long drink ja siideri yhteensä 22.628.000 litraa.
Noista luvuista havaitaan, että keskioluesta kertyy yli kolminkertainen määrä viinaan verrattuna ja mietoihin viineihinkin verrattuna yli kaksinkertaisesti. Keskioluen, long drinkin ja siiderin yhteinen osuus tilastoidusta kulutuksesta on 54,72 % (22.628.000/41.348.000). Miedot viinit mukaan lukien mietojen alkoholijuomien juomien osuus on 73,61 %.
Eri juomalaatujen kulutus 100 % alkoholina oli 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti seuraava: keskiolut 4,05 litraa, long drink 0,5 l, siideri 0,42, miedot viinit 1,71 ja viina 1,30 litraa. Lisäksi muut väkevät 0,73 ja väkevät viinit 0,13 litraa. Kaikki juomat yhteensä 9,08 litraa.
Keskioluen tilastoitu kulutus juomalitroina oli 408.956.000 litraa. Kun keskioluen 100 % alkoholi jaetaan tällä juomamäärällä, saadaan keskioluen tilastolliseksi vahvuudeksi 4,52 tilavuusprosenttia. Jos keskiolut olisi 1,5 % laimeampaa, noista vuosikulutuksen juomalitroista kertyisi etanolia 6.134.000 litraa vähemmän kuin nykyisestä vahvuudesta. Etanolin saannossa tämä vastaisi viinan juonnin loppua, sillä viinasta tuli etanolia nuo 5.944.000 litraa.
Laskuopissa laskelmien tulokset menevät yleensä tasan, niin tässäkin. Jos keskioluen juojakohtaisesta etanolisaannosta 4,05 litraa otetaan pois kolmasosa, se on 1,35 litraa. Tämä juojakohtainen vähennys olisi suurempi kuin viinasta saatu etanolimäärä 1,30 litraa.
Keskioluen laimennusehdotus tyssäsi yleisen mielipiteen pontevaan vastustukseen. No juodaan sitten sitä mitä tilattu on, kunhan etanolin saanti ei pääse alenemaan. Muistettakoon myös, että nautittu etanolimäärä ja alkoholihaitat kulkevat samaan tahtiin.