Huhusta vekkulitaulukkoon

Edellisessä blogissa 18.5.19 mainitsin, että yksilöllinen annostaulukko alkoholijuomille on vekkuli systeemi. Huhun perustietoina esitin, että vakioannosmäärästä juojan paino/10 juoja selviää normaalisti nollatasolle 12 tunnissa. Tämä on vain yksi rivi vekkulitaulukon sisällöstä. Tarkastellaan nyt, mitä vekkulia tai muka hauskaa tuohon annostaulukkoon muuten sisältyy.

Ruutupaperiversiona taulukko toimii kuin kertotaulu. ATK-sovelluksena se on Excel-taulukko, joka toimii vanhoissa blogeissa selostamillani kaavoilla. Yksi hauskuus on se, että taulukon mukaan naiset ja miehet ovat samanarvoisia vakioanoksilla mitattuna. Sukupuoliero löytyy vasta kahdesta viimeisestä sarakkeesta eli promillelukemista. Taulukon sadasta annosruudusta kukin voi etsiä oman paikkansa juomakulttuurin kentässä.

Taulukon ensimmäinen eli yhden tunnin rivi näyttää alkoholin palamisnopeuden vakioannoksina tunnissa eri painoluokissa. Muilla tuntiriveillä olevat annosmäärät ovat nopeus kertaa aika. Tämähän on sama asia kuin auton ratissa: matka = nopeus kertaa aika. Promillesarakkeissa palamisnopeus on promilleina tunnissa. Promillenopeus kertaa 10 tuntia antaa alkoholivalistuksen kertajuomissuosituksen luvut: naiselle 5 ja miehelle 7 annosta sekä maksimipromillet 1,52 ja 1,33.

Palamisnopeuden avulla pystyy laskemaan kaikkien ruutujen annosmäärät. Taulukossa oleva jakajaluvun sarake käykin tarpeettomaksi, on vain turhaa vaivaa ja tilanhukkaa. Vaiva ja hukka ovat tässä makuasioita. Positiivista on se, että eri laskutavoilla voi tarkastaa toisen tavan tuloksia. Jakajalukujen sarake on kehityshistoriallinen jäänne taulukon suunnitteluvaiheen ajoilta. Rattijuopumushuhun perusasiaksi esittämäni 12*10 = 120 kaava on puolimatkan krouvi yhden tunnin ja 24 tunnin välillä. Tuon puolivälin lukemista pystyy päättelemään välietappien selviämisajat ja annosmäärät kumpaankin suuntaan.

Huhuun voisi lisätä: Haluatko laatia oman vekkulitaulukon haluamistasi annosmääristä? Viinablogistin versio on aloituskuvana. Sitä voi muunnella kukin mielensä mukaan tunteja ja painoluokkia lisäilemällä tai vähentelemällä. Voi valita kerto- tai jakolaskuvoittoisen sovelluksen. Jokamiehen promillekaava on: naisella promillet = palamisaika/6,6 ja miehellä = palamisaika/7,5. Tämä jakolasku antaa palamisnopeuden promilleina, se on naisella 0,152 ja miehellä 0,133. Palamisnopeus annoksina/tunti on naisella ja miehellä sama: paino/120. Muille tuntiriveille yksilölliset annosmäärät ovat tunnit kertaa palamisnopeus.

Jokamiehen tarvitsemat tiedot alkoholijuomista löytyvät yksilöllisestä annostaulukosta vekkulimaisen monipuoliesti ilmaistuna, kun oikein silmin katsotaan.