Hyvä uutinen alkoholista

Alkoholijuomiin liittyvä hyvä uutinen on se, että alkoholien aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat vähentyneet.  Tästä kerrotaan 27.11.2015 ilmestyneessä no 48/2015 Suomen Lääkärilehden katsausartikkelissa ”Myrkytyskuolemat ovat vähentyneet, lääkkeiden päihdekäyttö lisääntyy”, Ojanperä I, Kriikku P, Vuori E. Suom. Lääkäril. 2015;70: 3283 – 89.
Artikkelin mukaan alkoholien aiheuttamia myrkytyskuolemia oli 396 tapausta vuonna 2011 ja 312 tapausta vuonna 2013. Etanolin aiheuttamia myrkytyksiä oli noina vuosina 372 ja 301. Lukumäärien erotukset 24 ja 11 tapausta tulevat metanoli- ja etyleeniglykolimyrkytyksistä. Artikkelissa todetaan: ”Alkoholin aiheuttamiksi arvioiduissa myrkytyskuolemissa veren alkoholipitoisuuksien mediaaniarvo on kuitenkin pysynyt vuosien mittaan lähes samana, noin 3,1 ‰:ssa”.
Tarkastellaan, mitä tuo verenalkoholin promillet 3,1 tarkoittaa käytännössä laskuopin mukaan. Se on etanolin palamisaikana normaalisti naisella 20,46 tuntia ja miehellä 23,25 tuntia. Alkoholijuomien vakioannoksina se on naisella juojan paino/6 ja miehellä paino/5 annosta.
Etanolimyrkytykset ovat vähentyneet 71 tapauksella kahdessa vuodessa vuosien 2011 – 2013 välillä. 2000-luvun alussa alkoholimyrkytysten määrä oli 550 – 580 tapauksen tasolla. Huippuvuosi on ollut 2004, jolloin myrkytyskuolemia oli 614. Myrkytyskuolemat ovat siten vähentyneet alle puoleen yhdeksässä vuodessa.
Myrkytyskuolemien puoliintuminen yhdeksässä vuodessa on hyvä uutinen. Jos suotuisa kehitys jatkuisi toiset yhdeksän vuotta, niin myrkytyskuolemat vähenisivät 150 tapauksen paikkeille vuodessa. Tällöin toteutuisi Viinablogistin esittämä tavoite ja haave myrkytyskuolemien vähenemisestä liikennekuolleisuuden tasolle.
Mitä käytännön tietoja myrkytysten vähenemiseen tarvitaan? Referoimani artikkelin mukaan tappavat promillet ovat olleet keskimäärin 3,1. Vakioannoksina tämä on juojan paino jaettuna kuudella tai viidellä ja palamisaikana vajaa vuorokausi. Vakioannosmäärällä paino/10 oltaisiin jo puolivälissä myrkytystasoa, ja palamisaikana tämä paino/10 annosmäärä on 12 tuntia eli yksi kierros kellon ympäri.
Viinablogistin mielestä juomiselle on ylärajat. Jos joku kerran ryyppää, niin tyytyköön yhden kellokierroksen vaikutuksen alaisena olemiseen. Kaksi kierrosta on jo myrkyllinen taso.