Johda Tolkun kaava

Matikkatädin kommentit edelliseen blogiini olutongelmasta 10.2.15 houkuttelevat jatkamaan matikka-aiheesta. Hän esitti myös idean, että lehdet julkaisevat joka päivä ainakin yhden artikkelin, jossa on matematiikan tehtävä. Siispä laitetaan tällainen tehtävä blogiin.
Lukioajalta muistuu usein mieleen fysiikan opettajamme ohjeet fysiikan kaavoista. Hän opetti miten kaavat johdetaan. Tällöin ei kaikkea tarvitse ulkoa muistaa. Jos olet unohtanut kaavan, voit johtaa sen. Se oli hyvä neuvo.
Kun ajatellaan alkoholin käyttöä, pitää miettiä, mikä on käytännön kannalta tärkeintä. Tärkeintä on tietää, monessako tunnissa nauttimistaan juomista selviää nollatasolle. Elimistössä jäljellä olevan puhtaan alkoholin määrän ilmaisevat verenalkoholin promillet. Tässä joudutaan kyllä umpipussiin, sillä eihän kaikilla ole alkometriä taskussa. Promilletaso selviää nautitusta alkoholimäärästä.
Tolkun kaava on T = 10kc, jossa T = alkoholin palamisaika, k = nestetilavuuskerroin ja c = promillet. Kysymys on siis, monessako tunnissa palaa pois tietty promillemäärä? Miten se johdetaan annetuista tiedoista. Nämä tiedot ovat: maksa polttaa normaalisti puhdasta alkoholia 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Verenalkoholin promillekaava on: kpc = A, jossa k = nestetilavuuskerroin naisella 0,66 ja miehellä 0,75, p = juojan paino kiloina, c = promillet ja A = nautittu alkoholimäärä grammoina.
Mielestäni alkoholivalistus on jotenkin epätarkkaa ja hajanaista. Tolkun kaava olisi yritys saada asioihin jotain tolkkua ja tiivistelmää. Tässä joudun kysymään neuvoa äidinkielenopettajilta. Kirjoitetaanko sana ”tolkku” tässä yhteydessä isolla vai pienellä t-kirjaimella.
Tolkun kaavoissa on kaksi muotoa, suppea ja yleinen. Suppeassa muodossa maksan polttokyky on normaali eli tuo 0,1 g/kg/h. Eleisessä muodossa se olisi n*0,1 g/kg/h. Mihin kerroin n*tulee Tolkun kaavan yleisessä muodossa?
 

Jätä kommentti

*