Jos otat, milloin ajat?

Rattijuopumustapaukset ovat olleet laskusuunnassa noin 10 vuoden ajan, mutta viime vuonna ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Tapauksia oli 17 685 vuonna 2017 ja viime vuonna 19 130.

Onko rattijuopumusten estämiseen muita keinoja kuin alkolukko? Onhan niitä mm oma alkometri ja syljestä promillerajan ilmaiseva liuskatesti. Digitaalisia alkometrejä saa nykyään alle 100 eurolla ja kahden testiliuskan pikatestipakkaus maksaa vähän yli 7 euroa. Näitä testiliuskoja myydään mm markettien kassoilla ja apteekeissa.

Tarkastellaan millä tavoin laskuopista olisi apua rattijuopumuksen välttämiseen. Kysymys on selviämisajan arvioimisesta. Monenko tunnin kuluttua nautittu etanolialkoholimäärä on palanut pois ja promillet olisivat nolla? Mielestäni epätarkkakin arvio on parempi kuin ei arviota ollenkaan. Selviämisajan arviointi perustuu alkoholin palamisnopeuteen, joka on 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Tämä on helppo arviointitapa, jos tietää nautitun alkoholimäärän grammoina.

Alkoholijuomia mitataan tavallisesti vakioannoksina, yksi annos sisältää 12 grammaa etanolialkoholia. Palamisaika (T) saadaan silloin kaavasta pT = 120a. Jos 80 kiloinen henkilö on juonut 8 annosta, niin palamisaika on: 120*8/80 = 12 tuntia. Aika otetaan ensimmäisestä ryypystä ja 12 tunnin kuluttua promillet ovat nolla.

Tuota 12 tunnin palamisaikaa vastaavat maksimipromillet (c) saadaan kaavasta T = 10kc. Promillet ovat naisella: c = 12/10*0,66 = 1,82 ja miehellä c = 12/10*0,75 = 1,60.

Kukin voi laskea itselleen omaa painoa vastaavat selviämisajat haluamilleen annosmäärille. Palamisajan ja promilletason korrelaatiokaavalla saadaan esille myös maksimipromillet.

Selviämisajat näkyvät vaivattomasti ilman laskutoimituksia blogin aloituskuvana olevasta taulukosta. Kun etsitään omaa painoa vastaavasta painoluokkasarakkeesta nautittu annosmäärä, niin selviämisaika on sillä rivillä vasemman reunan palamisaikasarakkeessa ja maksimipromillet oikeassa reunassa erikseen miehelle ja naiselle.

Nämä laskelmat tuntuvat omasta mielestäni samalta kuin olisi siirtynyt ynnälaskusta kertotauluun. Laskuopilla saadaan nostetuksi tietotasoa alkoholijuomien käyttäytymisestä elimistössä. Tässä esitetyt laskelmat esittävät etanolialkoholin normaalia palamisnopeutta ja selviämisaikaa. Jos on kehittynyt alkoholitoleranssi, niin kaavoihin lisätään toleranssikerroin.

Niin. Toleranssikerroin voidaan itse mitata. Kertoimesta nähdään kuinka suurta se valistuksen esittämä yksilöllinen vaihtelu on.

Laskuopilla pystytään ennakoimaan tulevat tilanteet alkoholijuomista selviämisajoista. Laskuopilla saadaan rattijuopumukset tarpeettomiksi! Tämä ei ole aprillia vaan inhorealistista satiiria.