Juhannusmuistio. Helpot juomiskaavat

Alkoholijuomista tullaan yleensä humalaan. Humala ja siitä selviäminen ovat vaikeaselkoinen yhdistelmä, mutta parilla laskuoppikaavalla se on helposti ymmärrettävissä.
Laskuopin mukaan vakioannosmäärä juojan paino/10 palaa 12 tunnissa. Kymmenellä jakaminen on helppo laskutoimitus. Palamisaika 12 tuntia on puolet vuorokaudesta, ja tätä tuntimäärä voidaan pitää puolivälin etappina raittiuden ja täystehoisen juomisen välillä.
Vuorokaudessa eli 24 tunnissa palaa normaalisti vakioannosmäärä juojan paino/5. Tällä jakolaskumenetelmällä saadaan yksilölliset palamisajat eri painoisten juojien annosmäärille.
Annosmäärällä paino/10 ollaan ”vaikutuksen alaisena” 12 tuntia ja annosmäärällä paino/5 aika on 24 tuntia. Laskukaava on: Tj = 120, jossa (T) on palamisaika ja (j) on jakajaluku. Jakajaluvun, annosmäärän ja juojan painon (p) välisen korrelaation ilmaisee kaava: ja = p.
Kaavat Tj = 120 sekä ja = p on johdettu palamisajan peruskaavasta pT = 120a. Näillä kaavoilla saadaan yksilöllinen annosmäärä mille tahansa halutulle palamisajalle ja toisinpäin palamisaika nautituille annosmäärille.
Alkoholijuomien ja haittojen suhde on suoraviivainen: mitä enemmän juot, sitä suuremmat haitat. Löytyykö tasapaino hyötyjen ja haittojen kesken? Palamisaika on pätevä peruste tälle arvioinnille. Hyödyt ja haitat ovat oma kiikkulautansa. Kiikkulaudan tasapainokaava on tuo Tj = 120. Kaava kertoo, että vaikutusajan ja jakajaluvun tulo on vakio. Alkoholijuomien vakioannoksen määritelmän perusteella tämä vakio on Suomessa 120.
Annosmäärää paino/10 eli palamisaikaa 12 tuntia vastaavat laskennalliset huippupromillelukemat ovat naisella 1,82 ja miehellä 1,60.
Nämä laskelmat pätevät silloin, kun maksa toimii normaalisti. Maksan kunto vaikuttaa laskelmiin kuntokertoimen (n) mukaisesti. Juhannuksen juomasesongin viihdykkeenä voitaisiin pohtia mihin kohtaan kuntokerroin (n) pitää kaavoihin liittää.