Juomisen jakolaskut III. Annostaulukon tarkastelua

Veranalkoholin promillet olivat olleet itselleni jonkinlainen mysteeri ja sellainen ne näyttävät olevan nettikeskustelijoillekin. Taulukossa ne ovat kuitenkin tavallisia lukuja, joita voidaan kertoa, jakaa, ynnätä ja vähentää. Näin on siksi, että promillelukema kertoo, montako grammaa etanolia on elimistössä sisällä mittaushetkellä. Grammojen ynnääminen, vähentäminen, kertominen ja jakaminen ovat itsestään selviä.
Kun kymmenen tunnin promillet miehellä 1,33 ja naisella 1,52 jaetaan viidellä, saadaan lukemat 0,27 ja 0,30. Ne ovat kahden tunnin palamisaikaa vastaavat promillet. Yksilölliset annosmäärät ovat kymmenen tunnin rivillä viisinkertaiset kahden tunnin annoksiin verrattuna.
Taulukon avulla voidaan tarkastella kysymystä tissutellen vai kaikki kerralla. Suomalainen on virallisesti humalassa, kun verenalkoholi on yksi promille. Palamisaikana tämä on naisella 6,6 ja miehellä 7,5 tuntia. Yksilöllinen annosmäärä on naisella paino/18,2 ja miehellä paino/16.
Vuorokaudessa maksa polttaa annosmäärän paino/5, ja sitä vastaavat promillet ovat miehellä 3,20 ja naisella 3,64. Jos tämän määrän nauttii neljässä erässä kuuden tunnin välein, yksittäiset annosmäärät olisivat paino/20 ja kunkin erän palamisaika kuusi tuntia. Promillet olisivat miehellä 6/7,4 = 0,80 (tai 3,80/4 = 0,80) ja naisella 6/6,6 = 0,91 (tai (3,64/4 = 0,91). Tissuttelemalla kumpikin pysyy virallisen humalan promilletason alapuolella.
Tapaturmaisissa etanolialkoholin myrkytyskuolemissa verenalkoholin promillet ovat keskimäärin noin 3,2. Tämä on suunnilleen sama promilletaso kuin maksan vuorokautinen polttokyky. Kun tappavan määrän nauttii tissuttelemalla, ei joudu edes viralliselle humalatasolle.
Taulukossa yksilölliset juomamäärät on ilmaistu vakioannoksina, koska se on Suomessa virallinen mitta. Määrät voi ilmaista myös grammoina, millilitroina, pintteinä tai nesteunsseina. Rivien päissä palamisaikatunnit ja promillelukemat pysyvät ennallaan, mutta jakajaluvut sekä annoksien lukuarvot muuttuvat valitun mittayksikön mukaisesti.
Netissä on monia hienoja alkoholilaskureita ja mittareita. Tekemieni vertailujen mukaan niiden antamat promillelukemat ovat sadasosadesimaalin tarkkuudella samat kuin taulukkosysteemin luvut. Taulukon etu on se, että kaikki riippuvuussuhteet saadaan yhdellä kertaa näkyviin kämmenen kokoiselle paperilapulle.