Kaava T = 10kc ja sen käyttö

Kahdessa ensimmäisessä blogissani kirjoitin, miltä alkoholitietous on minun mielestäni näyttänyt. Tarjolla oleva informaatio on ollut vaikeaselkoista, kaikki riippuu milloin mistäkin. Asioihin saadaan tolkkua tolkun kaavalla T = 10kc.
Alkoholijuomien käytössä on tärkeää tietää, kuinka kauan nautittu etanolimäärä viipyy elimistössä. Maksa polttaa etanolia normaalisti 0,1 grammaa juojan painokiloa kohti tunnissa. Kun vakioannoksessa on etanolia 12 g, niin sen palaminen kestää 120 tuntia/kg. Palamisajan kaava on siten pT = 120a, jossa p = juojan paino kiloina, T = palamisaika tunteina, a = vakioan-    nosmäärä.
Verenalkoholin promille = 1 g puhdasta alkoholia litrassa verta. Promilleista ja laskukaavasta on hyvä esitys mm nettiosoitteessa www.ouka.fi. Vakioannoksille sovitettuna promillekaava on: kpc = 12a, jossa k = nestetilavuuskerroin (naisella 0,66 ja miehellä 0,75), p = juojan paino (kg), c = promillet ja a = vakioannosmäärä.
Kun yhdistetään kaavat pT = 120a ja kpc = 12a, niin saadaan mainittu tolkun kaava T = 10kc. Tämä kaava kertoo, että yhden promillen humalasta nainen selviää 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa. Lisäksi kaava ilmoittaa, että yhdessä tunnissa promillet vähenevät naisella 0,1515 ja miehellä 0,1333. Näin on silloin, kun maksa polttaa etanolia normaalilla nopeudella 0,1 g/h/kg.
Keskimääräiseksi likiarvoksi pyöristettynä voidaan todeta, että yhdestä promillesta nollatasolle selviäminen kestää 7 tuntia ja yhdessä tunnissa promillet alenevat noin 0,14. Havaitaan, että palamisaika on sukupuolineutraali, mutta nainen selviää promillestaan nopeammin kuin mies. Luonto on lystikäs ja laskuoppi loogista.
Mistä saadaan kaavan promillelukema? Alkometripuhalluksesta tietenkin. Nykyään on tarjolla alkometrejä, jotka näyttävät promillet kolmen desimaalin tarkkuudella. Mittari ilmaisee puhallushetken promilletilanteen, ja kaavalla voidaan laskea, monessako tunnissa nuo promillet alenevat nollaan.
Juomakulttuurissa tulisi siirtyä mututuntumasta mittarikauteen, välineet siihen on olemassa. Pikkujoulujen mukana alkaa loppuvuoden vilkas juomakausi. Alkometriin puhaltelemalla ja tolkun laskelmia tehden saadaan uutta hyötyviihdykettä. Tilaisuus olisi myös ruohonjuuritason tutkimustyölle. Millä promilletasolla kuulo rupeaa heikkenemään ja ääni vahvistumaan?
Tolkun kaava on tosi silloin, kun maksa polttaa etanolia normaalisti. Ensi kerralla selostan, miten kaavaan lisätään maksan kuntokerroin.