Kaavoista käytäntöön

Kaavoista käytäntöön
Aikaisemmin olen esittänyt pitkästyttävän litanian laskentakaavoja. On aika miettiä, mitä käytännön hyötyä niistä olisi. Yleisesti ottaen kaavoilla saadaan laskuopillinen ilmiasu mille tahansa alkoholijuomien käyttöön liittyvälle ongelmalle. Nettilaskureihin verrattuna kaavoilla on se etu ja hyöty, että kaavat toimivat kahteen suutaan, laskurit vain yhteen.
Esittämäni laskukaavat antavat kahden desimaalin tarkkuudella samoja promilletuloksia kuin laskurit. Kaavoja voi laatia lisää eri tarkoituksiin. Esimerkiksi promillekaavan voi sovittaa eri maiden kansallisille annosmääritelmille.
Valistuksen mukaan alkoholin palamisessa voi olla suuria yksilöllisiä eroja. Kuinka suuria? Juojan paino, maksan polttokyky ja aivojen sietokyky antavat kukin omat suurennuskertoimensa. Näistä saadaan kerroinarvio 3*2*2 = 12.
Alkoholiin liittyy paljon paradokseja, ja on hankala erottaa myytit faktoista. Yksi omituisuus on vuosikulutus. Kymmenen prosenttia väestöstä nauttii etanolialkoholia 50 litraa ja enemmänkin vuodessa. Tämän tason kulutuslukemista ei näy kommentteja valistuksessa tai mediassa.
Elimistön kannalta on oleellista nautitun etanolin määrä ja promillepitoisuudet elimistössä. Siihen liittyy elinaikainen etanolikertymä. Montako sataa litraa elimistö kaikkiaan kestää?
Arkielämän kannalta on tärkeää arvioida, mikä on selviämisaika eli monessako tunnissa nautittu etanolimäärä häviää. Selviäminen kestää keskimäärin 7 tuntia/promille. Kahdesta promillesta naiset selviävät normaalisti 13 tunnissa ja miehet 15 tunnissa.
Sanonnan mukaan tottunut käyttäjä selviää kossupullosta ”alta aikayksikön”. Tämän ”aikayksikön” pituus saadaan selville mittaamalla maksan kuntokerroin eli polttonopeuden suhde normaaliin lukemaan 0,1 g/kg/h tai promilleissa mitattuna naisella 0,15 ja miehellä 0,13 promillea/h. Siihen tarvitaan vain kaksi alkometripuhallusta.
Alkoholitoleranssista puhutaan paljon, mutta sen mittaamiskeinoja ei ole ollut arkikäytössä. Maksan toleranssi eli polttokyvyn nousu on helposti mitattavissa. Siihen tarvitaan vain kaksi puhallusta alkometriin laskuhumalan vaiheessa. Toleranssia kuvaava maksan kuntokerroin on kaavojen avulla helposti laskettavissa noiden puhallusten promillelukemista.