Kaavoista laskuoppiin

Edellisessä blogissa oli aiheena jaloviinan kemiallinen kaava ja tietoja muistakin kuin ns. puhtaasta alkoholista. Katsotaan nyt, miten etanoli elimistössä käyttäytyy. Missä ajassa ja millä nopeudella etanoli elimistöstä poistuu? Näitä laskelmia olen esittänyt moneen kertaan vanhoissa blogeissa, mutta yritän laatia jonkinlaista tiivistelmää rattijuoppouteen liittyen.

Laskutehtäviin tarvitaan perustiedot, joiden pohjalta voidaan laatia laskelmia eri tilanteisiin. Numeroina lueteltavat perusasiat ovat: 0,1 – 12 – 15 – 0,66 – 0,75. Näitä numeroita hölskyttelemällä saadaan kysymyksiin vastaukset.

Luku 0,1 on etanolin normaali palamisnopeus: maksa polttaa etanolia nopeudella 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Luku 12 on alkoholijuomien vakioannoksessa oleva etanolimäärä grammoina ja luku 15 on tämä 12 grammaa millilitroina. Luvut 0,66 ja 0,75 ovat verenalkoholin promillekaavassa esiintyvä vakio elimistön vesimäärälle, ns. nestetilavuuskerroin. Naisella lukema on 0,66 ja miehellä 0,75. Juojan paino puuttuu näistä perusluvuista. Paino tulee mukaan yksilöllisiä laskelmia tehtäessä.

Kun normaali palamisnopeus on tuo 0,1 grammaa tunnissa painokiloa kohti, niin 60 kg painavalla ihmisellä palaa tunnissa 6 grammaa ja 120 kiloisella 12 grammaa. Kun vakioannos sisältää etanolia 12 grammaa, niin todetaan, että yhden annoksen palaminen kestää 120 kiloisella henkilöllä yhden tunnin ja 60 kiloisella kaksi tuntia. Muissa painoluokissa palamisaika on näiden yhden ja kahden tunnin välillä. Kun palamisnopeus 0,1 grammaa/tunti/kg on sama miehellä ja naisella, niin nämä muutkin palamisajat ovat sukupuolineutraaleja.

Rattijuopumuksen kannalta on kaksi arviointikeinoa. Palamisaika, annosmäärä ja juojan paino riippuvat toisistaan kaavan mukaan, laskukaava on: pT = 120a. Siinä (p) on juojan paino kiloina, (T) palamisaika (selviämisaika tunteina) ja (a) on nautittu vakioannosmäärä. Kun paino tai palamisaika tiedetään, niin kaavalla saadaan lasketuksi toinen puuttuva tekijä.

Tehdään laskelmat 80 kiloiselle henkilölle. Jos on juonut 8 annosta, niin selviämisaika (T) on 12 tuntia (120*8/80 = 12). Jos pitää olla selvä 12 tunnin kuluttua, niin sallittu annosmäärä (a) on 8 vakioannosta (80*12/120 = 8).

Tuo palamisajan kaavassa esiintyvä luku 120 on kätevä johdannainen, joka lasketaan perustietojen avulla. Kun vakioannoksessa on etanolia 12 grammaa, niin sen palaminen kestää 120 tuntia juojan painokiloa kohti (12/0,1=120).