Kaavoista numeroiksi, lujuuslaskelmia

Laskuopilliset kaavat esittävät eri tekijöiden riippuvuussuhteita yleisellä tasolla. Hyötykäyttöä varten kaavoihin pitää laittaa lähtöarvoja numeroina, jotta saadaan vastaus kulloinkin esitettävään kysymykseen. Kukin kaava antaa viittä vaille valmiiksi lasketun tuloksen omaa alaansa koskevaan kysymykseen.
Alkoholin käytön vaikutuksia arvioitaessa tärkeimmät asiat ovat palamisaika ja palamisnopeus. Etanolialkoholista elimistölle koituvat haitat riippuvat siitä kuinka kauan etanolia on kropassa sisällä. Tätä vaikutusaikaa voidaan tarkastella vuorokausittain, viikoittain tai elinikäisenä aikasummana. Palamisaika riippuu tietysti nautitusta etanolimäärästä, mutta aika on mielestäni havainnollisempi yhteismitallinen tarkastelutapa. Lisäksi aika on kaikille sama.
On helppo tajuta, että kroppa ei ajan mittaan kestä ympärivuorokautista etanolin läsnäoloa ja polttamista. Tunteja kertyy vuodessa 8760 ja poltettuja etanolilitroja keskimäärin 82 litraa. Tätä vauhtia kroppa kestänee korkeintaan kymmenisen vuotta. Elimistö sopeutuu kummallisiinkin ympäristöoloihin ja maksa kykenee polttamaan kaksinkertaisen määrän normaaliin verrattuna. Vuodessa palaisi silloin jopa 160 litraa.
Riskikäytön eli suurkulutuksen raja on naiselle 16 ja miehelle 24 annosta viikossa. Palamisajaksi muunnettuna se olisi 56-kiloisella naisella 34,2857 tuntia viikossa ja 84-kiloisella miehellä 34,2857 tuntia. Noissa painoluokissa palamisaika on täysin sama 34,2857 tuntia molemmilla. Onhan siinä ihmettelemistä, mutta selitys on yksinkertainen: 24/16 = 1,5 ja 84/56 = 1,5.
Elimistö kestää elinaikaisena etanolimääränä noin 700 litraa, poikkeusyksilöillä jopa 3500 litraa. Tässä tullaan nopeuskäsitteeseen. Täyttyykö tuo lujuusraja kymmenessä vai 70 vuodessa? Jos kulutusvauhti yli 70 litraa/vuosi, totaalimäärä täyttyy nopeasti ja verkaisella vauhdilla 7 litraa/vuosi elinikä ei lyhenisi.
Mikä osa huippuvauhdista olisi turvallista tai terveellistä jatkuvassa käytössä? Palamisaikana mitattuna kohtuus olisi työikäisillä ihmisillä 2,4 tuntia ja riskikäyttö keskimäärin 4,8 tuntia vuorokaudessa. Vakioannoksina määrät olisivat seuraavat: kohtuus on juojan paino/50 ja riskikäyttö paino/25 annosta vuorokaudessa.