Kaavoista taulukkoon

Edellisissä blogeissa olen selostanut monen sorttisten kaavojen johtamista ja soveltamista. Kyllähän tuo kaavatouhu on aikamoista sotkua. On aika saada joku tolkku tähän sekamelskaan. Se tapahtuu laittamalla kaavojen laskutoimitukset ja tulokset Excel-taulukkoon. Silloin saadaan monen A4 sivun pituiset sepustukset tiivistetyksi yhdelle kämmenen kokoiselle lapulle.
Taulukossa tiedot ovat hyvässä järjestyksessä. Taulukon laatimisen avainsanat ovat palamisaika ja juomisen jakolaskut. Yksilöllinen annosmäärä on paino/jakaja ja promillet ovat miehellä palamisaika/7,5 ja naisella palamisaika/6,6. Kun yhteiseksi nimittäjäksi ja perusmitaksi otetaan palamisaika, niin yksilölliset annosmäärät ja verenalkoholin promillet saadaan samalle riville.
Taulukon laatimisen jätän lukijan tehtäväksi, se on ihan helppoa Excelillä, nelilaskimella tai kynällä ja ruutupaperilla. Kirjoitan tähän muutaman esimerkkirivin. Kukin voi laatia omiin tarpeisiinsa sopivan taulukon, suppean tai laajan.
Taulukon vasempaan reunaan laitetaan palamisaikojen sarake ja yläosaan painoluokkien sekä promillelukemien sarakkeet.
painoluokat kg                        oma paino                 promillet
Palamisaika   jakaja     40     60     80      100     120         84                  mies        nainen
1                    120          0,3     0,5     0,7      0,8      1,0           0,7                  0,133       0,152
2                     60           0,7     1,0     1,3       1,7      2,0           1,4                   0,27        0,30
3                     40           1,0      1,5     2,0       2,5     3,0         2,1                    0,40         0,45
5                     24           1,7       2,5     3,3      4,2     5,0          3,5                   0,67         0,76
10                   12           3,3        5      6,7      8,3       10           7                     1,33          1,52
24                    5             8         12      16       20       24           17                    3,20         3.64
30                    4            10       15      20       25        30           21                   4,00        4,55
Suosittelen vertaamaan promillelukuja nettilaskureiden antamiin tuloksiin. Omien vertailujeni mukaan taulukon promillet ovat kahden desimaalin tarkkuudella samoja kuin laskureissakin. Ensimmäisen yhden tunnin rivillä olevat promillet mies 0,133 ja nainen 0,152 ilmaisevat palamisnopeuden promilleja/tunti. Kymmenessä tunnissa palavat promillet saadaan desimaalipilkkua siirtämällä – 1,33 ja 1,52 promillea.
Kertajuomisen viralliset annosrajat naiselle 5 ja miehelle 7 annosta ovat taulukossa bolttina.