Keskiarvoista yksilöllisiin annoksiin

Alkoholivalistuksessa esitetään annosmääräohjeita 55 tai 60 kg painoiselle naiselle ja 80 kg painoiselle miehelle. Toisaalta todetaan, että alkoholin palamisessa voi olla suuria eroja. Käytännössä olisi tärkeää tai ainakin mielenkiintoista tietää mitkä olisivat sopivat annosmäärät esim. 40 kg tai 90 kg painoiselle naiselle tai 120 kg painoiselle miehelle.
Juojan paino (p) on ensimmäinen suureen palamisen vaihteluun vaikuttava tekijä. Yhden vakioannoksen palamisaika (T) on 120/juojan paino.
Alkoholista tullaan humalaan ja humalatilaa mitataan tavallisesti verenalkoholin promilleilla. Vakioannoksille sovitettu promillekaava on kpc = 12a (k = nestetilavuuskeroin, miehellä 0,75 ja naisella 0,66. p = juojan paino kg. c = promilleluku. a = nautittu vakioannosmäärä).
Katsotaan, monellako vakioannoksella tulee yhden promillen humala. Yllä olevan kaavan mukaan vastaus on miehellä paino/16 annosta ja naisella paino/18,2 annosta (jakajan tarkka arvo: 200/11). Tällä jakolaskulla saadaan mitä tahansa promilletasoa (x) vastaavat yksilöälliset annosmäärät. Promillekerroin (x) tulee kertoimeksi painon eteen. Annosmäärä on miehellä x*p/16 ja naisella x*p/18,2.
Mikä on yksilöllinen selviämisaika? Sen selvittämiseen tarvitaan joko nautittu vakioannosmäärä tai verenalkoholin promillet. Annoksista laskettuna selviämis-/palamisaika (T) on T = (120*a)/p. Tähän kaavaan tarvitaan myös juojan paino. Tolkun kaavan T = 10kc mukaan selviämisaika on miehellä 7,5 kertaa promillet ja naisella 6,6 kertaa promillet.
Yhden promillen humalan saa nainen annosmäärällä paino/18 ja mies annosmäärällä paino/16. Tästä yhdestä promillesta selviäminen kestää naisella 6,6 tuntia ja miehellä 7,5 tuntia.