Kohtuus, täysteho, myrkytys

Alkoholikeskustelussa kulutusmäärät ilmoitetaan pätkissä, joskus päivittäisinä tai viikoittaisina annosmäärinä tai litroina vuodessa. Tästä palapelistä on hankala muodostaa kokonaiskuvaa. Koitan tehdä laskelmistani yhteenvetoa.
Etanolin saannin mittana käytän alkoholijuomien vakioannosta, joka sisältää etanolia 12 grammaa eli 15 ml. Millilitroista saadaan helposti vuosikulutus litroina. Kun palamisaika otetaan yhteiseksi mitaksi, saadaan yksilölliset annosmäärät ja verenalkoholin promillet samalle viivalle.
Mielestäni työikäisillä ihmisillä kohtuukulutus on vakioannoksina juojan paino/50 annosta vuorokaudessa. Etanolialkoholin palamisaikana se on 2,4 tuntia. Tolkun kaavan mukaan huippupromillet ovat naisella 0,36 ja miehellä 0,32. Alkoholijuomista kertyy 75-kiloisella kohtuukäyttäjällä etanolia 8,2 litraa vuodessa.
Täystehon tasoinen kulutus tarkoittaa normaalia maksan polttokykyä vuorokaudessa. Se on 3 millilitraa/juojan painokilo. Yksilölliset annosmäärät ovat juojan paino/5. Siitä tulee 75-kiloisella ihmisellä 15 vakioannosta vuorokaudessa.  Kerralla nautittuna huippupromillet olisivat 75 kiloisella naisella 3,64 ja saman painoisella miehellä 3,20. Tissutellen nautittuna promillet ovat matalammat. Täysteholla palaa vuodessa 82 litraa etanolia.
Tapaturmaisissa etanolialkoholin aiheuttamissa myrkytyskuolemissa on verenalkoholi ollut Suomessa keskimäärin 3,2 promillea, vaihtelu 2,8 – 7,7 promillea. Tämä promillelukema vastaisi keskimääräisenä palamisaikana 22,4 tuntia, vaihtelu 19,6 – 53,9 tuntia. Tällä 3,2 promillen tasolla on 75-kiloisella naisella kehossaan etanolia 13 annosta ja miehellä 15 annosta.
Täystehon ja myrkytyksen promillelukemat ja palamisajat  ovat noin kymmenkertaiset kohtuukäytön arvoihin verrattuna. Toisin sanoen kohtuus kymmenkertaisena vastaa myrkytyskuolemaa.
Kun on arvioitu täystehon ja myrkytyskuoleman annostasot, pitää ratkaista, mikä osa näistä tasoista on kohtuullista tai turvallista. Kohtuus on kymmenes osa täystehon tai myrkytyskuoleman annostasosta.

Jätä kommentti

*