Kommentteja Alakoukkuun 1.5.2018

Iisalmen Sanomien Alakoukun aihe oli 1.5.2018 ”Enhän minä mikään juoppo ole”. Kiitän kirjoittajaa alkoholiaiheen monipuolisesta käsittelystä. Kirjoitus antaa pohtimisen aihetta. Yksi mielenkiintoinen kohta on kertomus viikonlopun juomamääristä, tarkkoja tietoja näkee harvoin.
Juomamäärät olivat: ”—pari pulloa punkkua, saunakaljat ja puolikas kolmen vartin pullo viskiä”. Tarkastellaan mitä nämä määrät tarkoittavat laskuopin kannalta. Punkusta tulee 12 vakioannosta ja viskistä 10 vakioannosta. Saunakaljat jäävät arvailun varaan, laitetaan siihen 6 vakioannosta eli sikspäk. Yhteismäärä on 28 vakioannosta, ne sisältävät 420 millilitraa etanolia. Vuodessa tulisi nauttineeksi noin 22 litraa etanolia eli sata prosenttista alkoholia.
Tämän vakioannosmäärän palaminen kestää keskiarvoihmisellä (paino 70 kg) 48 tuntia, siis tasan kaksi vuorokautta.  Laskennalliset maksimipromillet olisivat 6,857. Tämä promillelukema tarkoittaa sitä, että kaikki juomat olisi nautittu kerralla, ja niistä saatu etanolialkoholimäärä olisi kaikki kerralla sisällä elimistössä. Käytännössä näin ei ole, vaan juomat nautitaan monessa erässä, ja etanolialkoholi alkaa palaa pois kohta ensimmäisten ryyppyjen jälkeen.
Suomalaisen sanotaan olevan virallisesti humalassa, kun verenalkoholin promillelukema on yksi. Keskiarvoihmiselle tulee yksi promille neljällä vakioannoksella. Mainituilla 28 annoksella saa noin seitsemän virallisen humalan pätkää. Yhdestä promillesta selviäminen kestää noin 7 tuntia. Laskut menevät suunnilleen tasan: 7 humalapätkää a` 7 tuntia on yhteensä 49 tuntia (vrt. 48 tuntia).
Kirjoittaja mainitsi alkoholinkäytön riskirajat, jotka ovat naisilla seitsemän ja miehillä neljätoista alkoholiannosta viikossa. Riskirajoihin verrattuna viikonlopun annosmäärä 28 olisi naisella nelinkertainen miehellä kaksinkertainen.
Yhteenvetona todetaan, että 28 alkoholiannoksella juoja on viikonloppuna kaksi vuorokautta ”vaikutuksen alaisena” rutiinijuomien takia. Nimitän tätä ”vaikutuksen alaisena olemista” etanoliajaksi, se on lyhyt ja havainnollinen termi. Kaksi vuorokautta etanoliaikaa viikonloppuisin on pysähtymisen paikka.
Alkoholiasiat ovat surullisen paradoksaalisia. Tarkastellaan etanoliajan paradoksia. Säännöllisen alkoholijuomien käytön yhteydessä kehittyy toleranssi, jolloin maksan poistaa etanolia elimistöstä normaalia nopeammin. Toleranssi lyhentää etanoliaikaa ja annosmäärät kasvavat.
Etanoliaika sopisi vasta-argumentiksi raittiiksi haukkujille: Vietän normaaliaikaa, etanoliaika EVVK.