Kuulo, ääni, alkoholi, desibelit

Edellisessä blogissa kirjoitin alkoholijuomien etanolin vaikutuksesta juojan kuuloon ja äänen voimakkuuteen. Googlessa löytyi noin 87.000 osumaa haulla ”kuulo ja alkoholi”, joten aihetta on laajasti käsitelty ennenkin.
Otan tähän pari sitaattia Googlesta. ”Yli yhden promillen humala. Kuulo huononee, reagointi hidastuu.” ”Kuulo heikentyy joka huikalla. Tämän vuoksi päihtyneenä myös äänen voimakkuus nousee.”
Aikaisemmin esittämieni laskuoppikaavojen perusteella mies saavuttaa yhden promillen humalatason vakioannosmäärällä paino/16 ja nainen määrällä paino/18.
Kuulon heikkeneminen ja äänen vahvistuminen kulkevat käsi kädessä. Voisi ajatella, että juoja nostaa äänensä voimakkuutta, jotta kuulee oman puheensa. Äänenvoimakkuuden nousu desibeleissä vastaa suunnilleen kuulon heikkenemisen tasoa. Juoja itse tai pöytäseurue ei tätä äänen nousua havaitse, mutta sivullinen vettä juova henkilö sen kuulee. Desibelimittari olisi havainnollinen tapa mitata äänitason nousu. Yllä olevien sitaattien mukaan kuulo heikkenee ja ääni vahvistuu noin yhden promillen humalassa.
Desibelimittari olisi uusi sovellus humalatilan ja alkoholijuomien kulutuksen arvioinnissa. Se on myös kajoamaton menetelmä, ei tarvitse puhaltaa eikä pistellä. Ja mikä parasta, se toimii reaaliaikaisesti ja häiritsemättä.
Kuulon heikkeneminen ja äänen vahvistuminen ovat palautuvia ilmiöitä. Sopivan pituisen etanolitauon jälkeen kuulo ja ääni ovat taas normaalit. Viinan ongelma on laulun mukaan tämä: ”Kun on saanut vähän viinaa, tekee mieli saada liikaa.” Desibelimittari olisi kätevä apuväline liikaa saamisen ennalta ehkäisemisessä.