Laajemmat selviämistiedot

Edellisessä blogissani ”Lyhyt selviämisoppi” 4.3.2018 käsittelin miehen selviämisaikaa 2,8 promillesta. Ajaksi tuli 20 tuntia keskiarvolukemilla arvioituna. Tarkka vastaus on 21 tuntia. Tarkastellaan nyt, mihin muihin kysymyksiin saadaan vastaukset tuosta promillelukemasta.
Tarkka selviämisaika saadaan kaavasta T = 10kc. Miehellä aika T = 10*0,75*2,8 = 21 tuntia.
Montako vakioannosta (a) miehellä on puhallushetkellä elimistössä sisällä? Kun kuljettajan painoksi (p) laitetaan valistuksen neuvoma 80 kg, niin vastaus on 14 annosta.
Mitä eroja olisi miehellä ja naisella promillelukemasta 2,8? Tolkun kaavan T = 10*0,66*28 mukaan naisen selviämisaika on 18,48 tuntia eli selvästi lyhempi kuin miehen 21 tuntia.
Montako vakioannosta on naisen elimistössä promillelukemalla 2,8? Kun naisen painoksi laitetaan valistuksen kertoma 60 kg, niin vastaus on 9,24 annosta.
Todetaan, että nainen selviää samasta promillelukemasta 2,8 selvästi lyhemmässä ajassa kuin mies. Mikä olisi tilanne, jos naisenkin paino olisi 80 kg? Naisen selviämisaika pysyisi samana 18,48 tuntia.
Katsotaan, montako annosta on 80-kiloa painavan naisen elimistössä 2,8 promillen lukemalla. Annosmäärä on 12,32. Tästä annosmäärästä nainen selviää 18,24 tunnissa. Tämä on taas sama aika, jossa 60-kiloinen nainen selviää omista 2,8 promilleistaan ja 9,24 annoksesta.
Alkoholivalistus kertoo, että naiselle tulee samasta alkoholimäärästä korkeammat promillet kuin miehelle. Näin on, mutta siitä seuraa, että samasta promillelukemasta naiset selviävät nopeammin kuin miehet ja kaiken lisäksi kumpienkin painosta riippumatta.
Onhan tämä sotkuista ja kummallista, mutta sellaista se on etanolialkoholin ja ihmisen yhteiselo. Tämän takia pitää tarkastella tärkeimpiä osatekijöitä ja ne ovat promillelukema ja lukemasta selviämisaika. Tolkun kaavan perusmuoto T = 10kc ilmaisee näiden välisen riippuvuuden. Sivuseikat juojan paino ja nautittu annosmäärä ovat supistuneet pois.
Sotkun selvittäminen tapahtuu kaikkiaan kolmella kaavalla. Tolkun kaavalla T = 10kc saadaan selviämisaika todetusta promillelukemasta. Vakioannoksille sovitetusta promillekaavasta kpc = 12a saadaan puhallushetkellä elimistössä oleva vakioannosmäärä (a), kun tunnetaan puhaltajan paino (p) ja sukupuoli. Virallinen palamisajan kaava on pT = 120a. Kun kolmesta tekijästä paino (p), palamisaika (T) tai annosmäärä (a) kaksi tunnetaan, niin kolmas saadaan ratkaistuksi.
Kaava pT = 120a on sukupuolineutraali, sama sääntö naiselle ja miehelle. Tällä kaavalla voidaan vahvistaa ja tarkastaa kahden ensimmäisen kaavan antamat tulokset.