Maistelleet puhaltajat

Rattijuopumustilastoissa erotetaan alkoholia nauttineet ja rattijuopot omiin sarakkeisiinsa. Alkoholia nauttineilla promillet ovat alle 0,5. Tätä ryhmää nimitetään myös maistelleiksi. Maistelleet ovat onnekkaita puhaltajia. Heille ei tule rangaistuksia, koska veressä on alkoholia niin vähän, että siitä ei ole haittaa liikenteessä.

Tilastoissa on maistelleiden ja rattijuopuneiden määrissä mielenkiintoista vaihtelua. Liikennevirrassa maistelleita oli noin 0,5 % vuosina 1992 – 96. Korkeimmillaan määrä oli 1,02 % vuonna 1999. Rattijuoppoja oli vastaavina vuosina noin 0,20 ja 0,16 %. Noista luvuista laskettuna maistelleiden määrä rattijuoppoihin verrattua oli 2,5-kertainen vuosina 1992 – 96 ja 6,4 kertainen vuonna 1999. Vuonna 2016 maistelleita oli 0,87 % ja rattijuoppoja 0,13 %. Maistelleiden määrä oli siten 6,7-kertainen rattijuoppoihin verrattuna, tämä on suhdeluvun huipputaso. Vuonna 2017 prosenttiosuudet olivat 0,60 % ja 0,12 %, mistä suhdeluku on 5.

Vuosina 1992 – 1996 liikennevirrassa todettuja maistelleita oli noin 0,5 % ja rattijuopuneita noin 0,2 %. Maistelleita oli noin 2,5 kertainen määrä rattijuopuneisiin verrattuna. Vuosina 1999 – 2001 suhde oli noin 6-kertainen. Tästä huipputasosta suhde laski 4 – 5 tasolle ja nousi taas tasolle 6,7 – 5 vuosina 2016 – 2017.

Maistelleiden korkein prosenttiosuus liikennevirrassa on ollut 1,02 ja matalin 0,48. Rattijuopumuksissa korkein prosenttiosuus on ollut 0,21 ja matalin 0,11.
Vuonna 2017 noin joka 830. kuljettaja on ollut rattijuoppo ja joka noin joka 170. kuljettaja on ajanut maistelleena.

Rattijuopumustapauksia oli 30 000 vuonna 1990. Vuonna 2017 niitä oli 17 685 ja viime vuonna 19 130 eli nousu edellisestä vuodesta oli noin 8,2 %.

Edellä luetelluista numeromääristä pitäisi saada joku tolkullinen yhteenveto. Kun rattijuoppoja on nykyään noin 19 000 vuodessa ja maistelleiden määrä heihin verrattuna on noin viisinkertainen, niin maistelleita olisi noin 95 000. Onnekkaita puhaltajia on paljon ja kiinni jääviä vähän. Mikä on onnekkaiden salaisuus? Onko se pelkkä hyvä onni vai selviämisajan oikea arviointi? Pystyisikö 19 000 puhaltajaa pääsemään maistelleiden ryhmään selviämisajan laskuopilla?