Maksa ja tipaton tammikuu

Tammikuu on lopuillaan ja puhutaan paljon sen viettämisestä tipattomana eli alkoholijuomia nauttimatta. Juomatauon tarkoitus on antaa maksalle aikaa alkoholin aiheuttamista haitoista toipumiseen. Säännöllisen alkoholijuomien käytön seurauksena sietokyky nousee eli kehittyy alkoholitoleranssi. Maksa polttaa etanolia normaalia nopeammin.

Rattijuopumusuutisten myötä alkoholikeskustelu on promillevoittoista, juomien käyttöä arvioidaan promilletason perusteella. Tarvitaan laajempi näkökulma, pitää pohtia millaisista juomamääristä promillet ovat tulleet ja missä ajassa niistä selviää takaisin nollatasolle. Alkoholitoleranssi on tärkeä näkökulma. Promilleuutisten perusteella se on arkipäivää. Rattijuopumuspromillet tuovat toleranssin tabusta arkitodellisuuteen, ne ovat pysäyttävää palautetta.

Tarkastellaan alkoholin kulutusta laskuopilliselta kannalta. Yleinen toteamus on, että suurkuluttajia on noin 10 prosenttia väestöstä ja he juovat puolet alkoholin kokonaiskulutuksesta. Tämä tarkoittaa noin 50 litraa 100 prosenttista alkoholia juojaa kohti vuodessa. Tästä tulee noin 9 vakioannosta päivässä. Annostaulukosta nähdään, että palamisajat ovat 10 – 20 tuntia ja maksimipromilletasot 1,4 – 2,8 juojien painoluokista riippuen.

Muille juojille jää noin 5,5 litraa etanolia vuodessa eli yksi vakioannos päivässä. Yhden annoksen palamisajat ovat 1 – 2 tuntia ja maksimipromillet jäävät alle 0,5.

Laskelma viittaa siihen, että suurkuluttajilla promillet ovat yli rattijuopumustason suunnilleen puoli vuorokautta ja kauemminkin. Kohtuukuluttajat eivät ylitä puolta promillea – keskimäärin. Kohtuukäyttäjällä vuosittaisen 5,5 litran epätasainen jakautuminen on ongelma, joka pitää tuntea. Kun on joskus nauttinut juomia reilusti yli päivittäisen keskiarvon, täytyy tietää selviämisaikansa, jotta on nollatasolla ajamaan lähtiessä.

Selviämisajat ja maksimipromillet näkyvät annostaulukosta. Kun etsii omasta painoluokkasarakkeestaan nautitun annosmäärän rivin, niin selviämis-/palamisaika näkyy vasemman reunan palamisaikasarakkeesta ja maksimipromillet oikean reunan promillesarakkeista.

Alkoholi on maksalle ylimääräinen rasitus ja voi johtaa sietokyvyn kasvamiseen. Tipattoman tammikuun pituisella tauolla maksa toipuu ja alkoholin palamisnopeus palaa normaalitasolle päin. Tämä on yksi ansa: jos on tottunut selviämään nopeasti, niin maksan toipuminen merkitseekin selviämisajan pidentymistä.