Maksan kunto ennen tipatonta

Tipaton tammikuu on lähellä. Tuon tipattoman kuukauden pyrkimys on palauttaa maksan kunto normaalitasolle, jos tai kun kunto on huonontunut loppuvuoden juomissesongin aikana. Alkoholijuomien yhteydessä maksan kunto on tavallaan paradoksi. Alkoholijuomien etanoli on elimistön mielestä myrkyllistä ainetta ja maksan tehtävänä on sen poistamien eli polttaminen. Kun etanolia tulee elimistöön aina vaan uudestaan, niin maksa pystyy nostamaan polttokykyään ja siinä mielessä kunto nousee.

Maksan polttokyvyn nousu tarkoittaa suurempaa etanolin palamisnopeutta. Tästä suuremmasta nopeudesta on se hyöty, että alkoholijuomia nauttinut selviää humalastaan normaalia nopeammin. Suuremman polttonopeuden ylläpitäminen on kuitenkin maksalle ylirasitustila ja se johtaa maksassa kudosvaurioihin. Hyvä kunto etanolin poistamisessa onkin ylirasitustila, josta toipuu levolla eikä rankemmalla harjoituksella.

Maksan kunnon arvioinnissa joudutaan pohtimaan mitä ovat hyvä kunto, ylikunto ja ylirasitus. Edellisessä kappaleessa sanoin, että hyvän kunto onkin ylirasitustila. Se toteamus on tavallaan väärin muotoiltu ja hyvä kunto tarvitsee oikean määritelmän. Alkoholijuomien käytölle on ohjeita eriasteisten riskiarvioiden perusteella. Nuo riskirajat kuvaavat juomisesta koituvia terveyshaittoja. Voitaneen sanoa, että matalan riskin tasolla olevat juomismäärät eivät vahingoita elimistöä eli juojan elimistö pysyy kaikin puolin hyvässä kunnossa. Tästä saadaan määritelmä: maksan kunto on hyvä silloin, kun etanoli ei ole sitä vaurioittanut ja maksa polttaa etanolia normaalilla nopeudella.

Alkoholin palamisessa sanotaan olevan suuria yksilöllisiä eroja, mutta alkoholivalistuksessa ei neuvota näiden yksilöllisten erojen tunnistamista eikä mittaamista. Mittaaminen jää kunkin omalle vastuulle. Blogeissani olen selostanut, millä tavalla alkoholi eli etanoli elimistössä käyttäytyy: monessako tunnissa mitkin annosmäärät palavat, mitkä promillelukemat saadaan milläkin annosmäärillä, monessako tunnissa selviää puhalletuista promilleista, maksan kuntokertoimen mittaaminen jne.

Tolkun kaava: nT = 10kc on sovellus maksan kunnon mittaamiseen. Mittaus on selostettu blogissa 15.12.2019.    Maksan kuntokerroin (n) saadaan selville laskuhumalan vaiheessa tehtävällä kahdella alkometripuhalluksella.    Kun puhallusten väliaika (T) sekä promillelukemien erotus (c) tunnetaan, niin kuntokerroin (n) saadaan kaavasta ratkaistuksi. Tekijä 10k on naisella 6,6 ja miehellä 7,5.

Kuntokertoimen (n) normaaliarvo on yksi. Kun kuntokerroin on yksi, niin maksa polttaa etanolia normaalilla nopeudella ja on siinä mielessä hyvässä kunnossa. Jos kerroin on yli yhden, niin kyseessä on alkoholitoleranssi ja maksa on tavallaan ylikunnossa eli ylirasitustilassa. Jos kerroin on alle yksi, niin kyseessä on maksavaurio.