Maksan kuntokerroin ja palamisnopeus

Edellisissä blogeissa käsittelin alkoholiannosten ja palamisajan välisiä suhteita. Laskuopillinen tarkastelu antaa yhden havainnollisen ja helpon vertailukohdan. Vakioannosmäärällä juojan paino/10 palamisaika on 12 tuntia eli yksi kierros kellon ympäri. Laskennalliset huippupromillet ovat tällöin naisella 1,82 ja miehellä 1,60.
Tämä annosmäärä paino/10 on luvattoman suuri, se ylittää virallisen kertajuomisen annosmäärän paino/12. Etuna on havainnollisuus, painokilojen jakaminen kymmenellä on helpompaa kuin kahdellatoista jakaminen. Kun paino/10 jakolaskun tuloksesta vähentää yhden, niin saadaan suunnilleen kertajuomisen annosmäärät naiselle 5 ja miehelle 7 annosta.
Selviäminen nollatasolle noista promillelukemista tai annosmäärästä paino/10 kestää siis 12 tuntia sekä miehellä että naisella silloin, kun maksan polttokyky on normaali. Mistä tietää, onko maksan polttokyky normaali vai epänormaali?
Säännöllisellä alkoholijuominen nauttimisella kehittyy etanolitoleranssi. Silloin maksa polttaa etanolia normaalia nopeammin, ja juoja selviää tavallista lyhemmässä ajassa. Kaava ja korrelaatio ovat samat kuin autolla ajossa: matka = nopeus kertaa aika. Autossa nopeusmittari näyttää nopeuden reaaliajassa. Keskinopeus saadaan ilman mittariakin jakamalla ajettu matka siihen kuluneella ajalla.
Maksan polttonopeus voidaan mitata vastaavalla tavalla. Katsotaan kaksi promillelukemaa määrävälein, yksinkertaisimmillaan alkometripuhallukset tunnin välein. Promillelukemien erotus on palamisnopeus promilleina tunnissa. Normaali palamisnopeus on naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa. Naisella palaa siten 12 tunnissa 1,82 promillea ja miehellä 1,60 promillea eli ensimmäisessä kappaleessa mainitsemani laskennalliset huippupromillet.
Mitattu nopeus jaettuna normaalilla nopeudella on nopeuskerroin eli maksan kuntokerroin (n). Kun kerroin suurenee, selviämisaika lyhenee. Kaavoina se on nT = 10kc tai n = 10kv.
Palamisnopeuden nousu on merkki toleranssista, ja toleranssi puolestaan on merkki alkoholijuomien alkavista haittavaikutuksista elimistöön.