Maksan kuntokerroin

Alkoholi-informaatiossa mainitaan usein, että alkoholin palamisessa voi olla suuria yksilöllisiä eroja. Kuinka suuria? Mistä erot johtuvat?
Tarkastellaan, millaisia vastauksia saadaan laskuopin avulla. Lähtökohta on, että maksa polttaa etanolialkoholia 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Siten 45-kiloisella henkilöllä palaa 4,5 grammaa tunnissa ja 135-kiloisella 13,5 grammaa tunnissa. Vakioannoksina tämä on vastaavasti 0,375 ja 1,125 annosta tunnissa. Palamisajan kaava on pT = 120a.
Tämä 0,1 g/kg/h on normaali palamisnopeus, mutta maksa pystyy nostamaan nopeutta. Merkitään tätä nopeuden muutosta kertoimella n. Palamisnopeus voi olla n*0,1 g/kg/h. Kun palamisnopeuskerroin sijoitetaan yllä olevaan palamisajan kaavaan, saadaan: npT = 120a.
Kun kerroin (n) otetaan mukaan tolkun kaavaan, saadaan: nT = 10kc. Nainen selviää yhden promillen humalasta normaalisti nollatasolle 6,6 tunnissa. Jos palamisnopeuskerroin (n) on kaksi, selviäminen tapahtuu 3,3 tunnissa (2*T = 6,6*1, josta T = 6,6/2 = 3,3 tuntia). Jos miehellä kerroin on 1,5, niin selviäminen yhdestä promillesta kestää 5 tuntia (7,5/1,5) normaalin 7,5 tunnin sijasta.
Mitenkä palamisnopeuskerroin sitten oikeasti saadaan selville? Yllä olevan laskuopin perusteella siten, että puhallellaan alkometriin määrävälein kunnes promillet vähenevät lähtötasosta tai yhdestä promillesta nollaan. Tällöin nähdään yksilöllinen selviämisaika. Kaavasta nT = 10kc lasketaan sitten n-kertoimen arvo, kun T tunnetaan.
Nopeampi tapa on puhaltaa alkometriin  kaksi kertaa tunnin välein laskuhumalan aikana. Silloin promillelukemien erotus ilmoittaa yksilöllisen selviämisnopeuden (v) eli promilleja tunnissa. Kerroin (n) saadaan kaavoista n = 10 kv ja n = v/v0 (tässä v = mitattu nopeus ja v0 on normaali selviämisnopeus, naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa). Kolmas kaava olisi nt = 10k(c1 – c2), jossa t = kahden puhalluksen väliaika tunteina ja (c1 – c2) = promillelukemien erotus.
Palamisnopeuskerroin kuvaa maksan kykyä tai kuntoa etanolialkoholin polttamisessa. Kerrointa voi nimittää myös maksan kuntokertoimeksi. Säännöllisellä alkoholijuomien nauttimisella maksa nostaa polttotehoa ja kuntokerroin nousee yli yhden. Jos maksa on sökö, kerroin on alle yhden.
Tipaton tammikuu on käsillä parin kuukauden kuluttua. Sen tarkoitus sanotaan olevan antaa maksalle toipumisaikaa loppuvuoden juomasesongin rasituksista. Maksan kuntokertoimen mittaaminen laskuopin ja alkometrin avulla olisi ruohonjuuritason keino seurata oman maksan kuntoa etanolialkoholin käsittelyssä.