Maksan kuntokerroinkampanja

Miten maksan kunto mitataan? Nettikeskusteluissa selviämisajoista vedotaan monesti siihen, että selviämisaika riippuu maksan kunnosta. Niinhän se riippuu. Mutta miksi tätä maksan kuntoa ei mitata? Se voidaan mitata kahdella alkometripuhalluksella laskuhumalan vaiheessa. Siihen on olemassa käytännön rutiinitkin, vain toinen puhallus puuttuu.
Päivystyspoliklinikoilla tapaturmapotilaita puhallutetaan alkometriin. Lehtitietojen mukaan noin kolmasosa on alkoholin vaikutuksen alaisena. Toinen puhalluspaikka ovat selviämisasemat. Ehdotan, että näissä tilanteissa puhaltamaan joutuvat ihmiset pyytäisivät toisen puhalluksen tunnin kuluttua maksansa kunnon toteamiseksi.
Jos terveydenhoito-organisaatiot eivät tee tätä maksan kuntotestiä oma-aloitteisesti, aloitteen pitää tulla alkoholijuomia käyttävien taholta. Oma apu paras apu, niinhän sanotaan. Jokaisen alkoholijuomia käyttävän pitäisi tietää maksansa kunto etanolin polttamisessa. Ei siitä kukaan muu huolehdi ellei ihminen itse.
On hyödyllistä tietää, monessako tunnissa juotu etanolimäärä poistuu verestä. Etanolialkoholin palamisnopeus ja maksan kuntokerroin saadaan Tolkun kaavalla T = 10kc. Sen mukaan promillet vähenevät yhdessä tunnissa naisella 0,152 promillea ja miehellä 0,133. Tämä on normaali palamisnopeus (v0) promilleja/tunnissa.
Yksilöllinen palamisnopeus (v) on ensimmäisen ja toisen puhalluksen promillelukemien erotus. Maksan kuntokerroin (n) saadaan kaavasta n = 10kv. Toinen tapa kuntokertoimen laskemiseksi on mitatun palamisnopeuden (v) ja normaalin nopeuden (v0) suhde eli jakolasku v/v0. Yksinkertaisinta on pelkästään verrata mitattua nopeutta normaaliin.
Jos nopeus on normaalia suurempi, niin maksa on ylikunnossa etanolin polttoa ajatellen. Tällaista ylikuntoa pitää visusti välttää. Maksan polttonopeuden mittaaminen on yksi keino todeta kehittymässä toleranssi ja siihen liittyvät haitat.
Kun ennestään jo puhallutetaan kerran, miksi ei myös toista kertaa, koska tärkeä tieto on vain yhden lisäpuhalluksen takana. Toinen puhallus olisi hyvä keino haittojen varhaistoteamiseen.
Ehdotan ruohonjuuritasolta lähtevää maksan kuntokerroinkampanjaa. Pyydetään toinen puhallus. Mittautetaan etanolin palamisnopeus ja maksan kuntokerroin.