Maksan kuntokertoimen merkitys

Yksi maksan tehtävistä on poistaa etanolialkoholi elimistöstä. Tämä tapahtuu vakionopeudellla 0,1 g/kg/h. Kun alkoholijuomia nauttii säännöllisesti ja jatkuvasti tuo poistamiskyky nousee ja maksa lisää polttonopeuttaan. Juomistauon aikana palamisnopeus palautuu normaalitasolle.
Palamisnopeuden nousu on merkki alkoholitoleranssista, maksa sopeutuu käsittelemään tavallista suurempia etanolimääriä. Alkoholitoleranssissa toinen osapuoli ovat aivot, ne vaativat ajan mittaan entistä enemmän etanolia. Syntyy tavallaan noidankehä. Maksa polttaa pois ja aivot vaativat lisää.
Tämä toleranssin tai sopeutumisen kehittyminen on huomaamaton kehityskulku. Sen takia olisi tarpeen löytää sopiva mittaustapa sen havaitsemiseksi. Tällainen keino on etanolialkoholin palamisnopeuden mittaaminen ja siitä johdettava maksan kuntokerroin.
Pelkästään yhden promillelukeman perusteella palamisnopeutta ei saa selville. Yksi promillelukema kertoo vain mittaushetkellä elimistössä olevan etanolimäärän. Kahdella puhalluksella saatavien promillelukemien erotus ilmaisee väliaikana palaneen etanolimäärän, ja tästä saadaan palamisnopeus.
Etanolin palamisnopeuden nousu on merkki alkavista alkoholin terveyshaitoista. Palamisnopeuden ja maksan kuntokertoimen määrittämisellä tämä haitallinen kehitys voidaan todeta. Tarvitaan vain kaksi alkometripuhallusta ja pari yksinkertaista laskutoimitusta. Nämä mittaukset sopivat omatoimiseen maksan kunnon tarkkailuun.