Menetelmät rattijuopumuksen välttämiseksi

Näin vapun alla on sopiva aika tarkastella keinoja rattijuopumuksen välttämiseksi, sillä kesäkausi on juopumustapausten huippuaikaa. Keinoja ovat: oma alkometri, promilletestiliuska, ja laskuopillinen ennakointi. Alkometri on itsestään selvyys ja kallein, sitä en enempää selosta. Keskitytään promilletestiliuskaan ja laskuopilliseen ennakointiin.

Promilletestiliuska
Promilletestiliuska on kertakäyttöinen sylkitesti. Siitä löytyy tietoa ja käyttöohjeet nettiosoitteesta https://www.promilless.fi
Näitä Promiless%2 liuskoja on saatavissa mm markettien, apteekkien ja huoltoasemien hyllyiltä. Yhden testiliuskan hinnaksi tulee noin 4 euroa.

Ennen ajoon lähtöä voi sylkitestillä varmistaa, että promillet ovat alle 0,2. Jos ensimmäinen testi näyttää yli 0,2 lukemaa, niin täytyy tehdä uusia testejä yhden – kahden tunnin välein kunnes tulos on alle 0,2 ‰. Promillet vähenevät keskimäärin 0,14 ‰ tunnissa. Hintaa kertyy lisää noin 4 euroa kutakin käytettyä testiliuskaa kohti.

Sylkitestiliuska soveltuu varmistamaan, että promillet ovat alle rattijuoppousrajan ajoon lähdettäessä. Jos testiliuska näyttää yli raja-arvon lukemaa, niin apuna voi käyttää laskuopillista ennakointia.

Laskuopillinen ennakointi
Savon Sanomissa sivulla A8 oli tiistaina 23.4.19 uutinen rattijuopumustapauksista. Mies puhalsi 3,4 promillea ja nainen 3,5. Tolkun kaavan (nT = 10kc) mukaan mies olisi selvinnyt nollatasolle 25,5 tunnissa ja nainen 23,1 tunnissa. Noin monta tuntia olisi kunkin pitänyt odottaa selviämistään ennen ajoon lähtöä. Jos miehen paino olisi alkoholivalistuksen mukainen 80 kg ja naisen 60 kg, niin miehellä olisi alkoholia elimistössä 17 vakioannoksen verran ja naisella 11,55 annosta. Nämä ovat puhallushetkellä elimistössä olevat annosmäärät. Toinen kysymys on, millaisen kokonaismäärän jäännöksiä nuo lukemat ovat. Tämä on laskelmia jälkikäteen. Hyödyllisempää on ennakointi.

Ennakoinnin lähtökohta on alkoholin palamisajan eli selviämisajan määrittely. Montako vakioannosta häviää tietyssä ajassa, niinä tunteina kun on aikaa juomisen aloittamisesta nollatasolle selviämiseen. Palamisajan ja annosmäärän korrelaation esittää kaava pT = 120a.
Kun pitää olla selvä tietyn tuntimäärän (T) kuluttua, niin sinä aikana palaa normaalisti annosmäärä pT/120. Supistetaan tuo T:llä ja merkitään 120/T = j, niin saadaan kaava Tj = 120.

Tämä jakajaluku (j) on oikotie selviämisajan (T) annosmäärien (a) laskemiseen. Saadaan korrelaatio painolle (p) ja yksilöllisille annosmäärille (a). Kaava on: ja = p. Ajassa (T) palava annosmäärä (a) on p/j. Laskuopilliset vaiheet ovat moniportaiset, mutta taulukkona vastaukset näkyvät helposti.

Kun blogin aloituskuvan taulukosta katsoo halutun palamisajan rivin, niin siinä löytyvät tätä selviä- misaikaa vastaavat yksilölliset annosmäärät eri painoluokille. Taulukon oikeassa reunassa ovat näitä aikoja ja annosmääriä vastaavat maksimipromillelukemat naiselle ja miehelle.