Millilitrataulukko alkoholijuomille

Alla on millilitrataulukko alkoholijuomille. Tämä on kolmas versio yksilöllisistä annostaulukoista.

Tässä millilitrataulukossa on annosmäärissä enemmän desimaalilukuja kuin grammataulukossa mutta vähemmän kuin vakioannostaulukossa. Grammataulukossa desimaaliannoksia on vain yhdessä sarakkeessa. Kaikissa kolmessa taulukossa yksilölliset annokset ovat eri lukemia, mutta taulukon reunoilla palamisaika- ja promillesarakkeissa lukemat eivät muutu.

Katsotaan ensin millilitrataulukon ruutua 70 kg sarake – rivi 8 tuntia. Taulukossa on lukema 70. Promillet ovat miehellä c = 0,8*70/(0,75*70) = 1,067 ja naisella c = 0,8*70/(0,66*70) = 1,212. Tällä rivillä kaikki muutkin yksilölliset millilitramäärät tuottavat samat promillet. Palamisaika 70 millilitralle on 70 kg miehelle ja naiselle molemmille 8 tuntia (T = 8*70/70).

Seuraavaksi katsotaan grammataulukosta samaa ruutua 70 kg – 8 tuntia. Lasketaan tämän 56 gramman maksimipromillet. Mies: c = 56/(0,75*70) = 1,067 ja nainen: c = 56/(0,66*70) = 1,212. Palamisajaksi tulee miehellä sekä naisella 8 tuntia (T = 10*56/70).

Kolmanneksi tehdään laskelmat vakioannoksilla vakioannostaulukosta samasta ruudusta (taulukko näkyy aloituskuvassa). Ruutuun pitää laittaa tarkempi vakioannosluku, joka on 4,666.. Miehellä promillet ovat c = 12*4,666/(0,75*70) = 1,067 ja naisella c = 12*4666/(0,66*70) = 1,212. Palamisajaksi tulee miehellä sekä naisella sama 8 tuntia (120*4,666/70 = 8).

Kaikkien ruutujen yksilölliset lukemat antavat omien riviensä promillelukemat ja palamisajat.

Palamisnopeudet eri painoluokissa ovat millilitroina tunnissa paino/8, grammoina tunnissa paino/10 ja vakioannoksina tunnissa paino/120.