Millilitroista litroihin

Annostaulukkojen alimmalla 24 tunnin rivillä ovat vuorokauden aikana palavat etanolialkoholimäärät eri painoluokissa. Tarkastellaan, kuinka monta etanolilitraa kertyisi vuodessa noilla 24 tunnin palamismäärillä. Otetaan esimerkiksi millilitrataulukko. Katsotaan, paljonko vuorokausimääristä kertyy etanolialkoholia vuoden aikana.

 

Kun alimmalla rivillä oleva millilitralukema jaetaan sarakkeen yläpuolella olevalla painokiloluvulla, niin kaikissa sarakkeissa tuloksena on 3 millilitraa. Tämä on vuorokaudessa normaalisti palava etanolimäärä millilitroina juojan painokikiloa kohti. Kun tuo 3 ml kerrotaan 365:llä, niin tulos on 1095 ml eli 1,095 litraa.

Tämä on vuodessa palava normaali maksimimäärä juojan painokiloa kohti. 100-kiloisella henkilöllä palaisi 109,5 litraa ja 50-kiloisella 54,75 litraa.

Kertajuomisen ylärajoilla nainen 5 ja mies 7 vakioannosta vuosikertymä olisi naisella 27,375 litraa (365*75 ml) ja miehellä 38,325 litraa (365*105 ml).

Jos juodaan kaksi vakioannosta päivittäin, niin vuodessa kertyy etanolia 10,95 litraa (365*30 ml = 10950 ml). Tämä tulos on erikoinen, sillä se on 10-kertainen 1,095 litraan verrattuna, joka on vuodessa palava etanolimäärä juojan painokiloa kohti. Luonnollinen selitys on se, että yksi vakioannos sisältää etyylialkoholia 12 grammaa eli 15 ml.

Alkoholin kulutus 100- prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna on Suomessa ollut noin 10 litraa vuodessa asukasta kohti. Vuosikulutuksen taso vastaa suunnilleen noita kahta vakioannosta päivittäin nautittuna.

Tilastollisen kulutuksen ja alkoholilaskelmien mukaan suomalaiset joisivat noin kaksi vakioannosta päivässä.  Miten kahdesta annoksesta voi tulla niin suuret haitat?

Selitys haitoille on kulutuksen epätasainen jakautuminen. Suurkulutuksen raja on ollut keskimäärin 20 vakioannosta viikossa ja tällöin vuodessa kertyy etanolia noin 15,6 litraa.

Suurkulutuksen tasolla ilmaantuvat alkoholin haittavaikutukset. Jos juo päivittäin kertajuomisen annosmäärän, niin vuodessa kertyisi aikaisemmin mainitut noin 27 ja 38 litraa etanolia.

Miten noista litramääristä saisi tolkkua? Otetaan käyttöön termi annosvuosi. Jos juo päivittäin yhden vakioannoksen jotain alkoholijuomaa, niin siitä kertyy vuodessa 5,475 litraa etanolia. Kahdella vakioannoksella päivässä kertyy 10,95 litraa vuodessa. Sikspäkkivuosi olisi 32,85 litraa. Kun nämä vuotuiset litramäärät kerrotaan juomisvuosilla, saadaan elinaikana kertynyt etanolimäärä.