Nettilaskuri ja laskuoppi

Kysytään selviämisaikaa nettilaskurilta. Tehdään vertailutesti siitä, miten netin alkoholilaskurit toimivat jokamiehen viinaoppiin verrattuna. Tarkoitus on testata antavatko nettilaskurit samoja tuloksia kuin jokamiehen viinanjuonnin laskuoppi.

Kysytään vastauksia THL:n alkoholilaskurilta. (https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholilaskuri).

Otetaan esimerkiksi 0,8 promillen puhallustulos alkometriin. THL:n laskuriin ei pysty promillelukemia laittamaan, laskuri ei kykene vastaamaan selviämisaikakysymykseen. Laskuriin pitää laittaa juotu annosmäärä. Tolkun kaavan mukaan (nT=10kc) selviämisaika tuosta 0,8 promillelukemasta olisi normaalisti naisella 5,28 tuntia ja miehellä 6 tuntia.

Ensin pitää siis laskea, montako alkoholiannosta on juonut. Naisella (60 kg) on elimistössä 2,64 alkoholijuomien vakioannosta ja miehellä (80 kg) 4 annosta 0,8 promillelukemalla. Kun 60 kg naiselle laittaa laskuriin annosmääräksi 2,64 ja juomisajaksi 0 tuntia, niin vastaus on: Alkoholin määrä veressä 0,8 promillea. Alkoholin palamiseen kuluu 6 tuntia. Kun 80 kg miehelle laitetaan alkoholin määräksi 4 annosta ja juomisajaksi 0 tuntia, niin laskurin vastaus on: Alkoholin määrä veressä 0,8 promillea. Alkoholin palamiseen kuluu 6 tuntia.

Miehelle palamisaika on laskurin mukaan sama kuin jokamiehen laskuopilla, mutta naisen palamisaika ei olekaan laskuopin mukainen, vaan sama kuin miehellä. Laskurin tulosten mukaan alkoholin palamisnopeus olisi sama miehellä ja naisella eli 0,1333 promillea tunnissa.

Katsotaan mitkä ovat palamisajat toisella laskutavalla eli kaavalla pT = 120a. Tämän kaavan mukaan 2,64 annosta palaa 60 kg naisella 5,28 tunnissa ja 80 kg miehellä 4 annosta palaa 6 tunnissa. Nämä palamisajat ovat samat mitkä saatiin Tolkun kaavallakin.

Kun palamisnopeus mitataan promilleina tunnissa, niin se on naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa. Näin on Tolkun kaavan mukaan. Miksi THL:n laskuri luulee, että palamisnopeudeksi tulee sama 0,1333 promillea tunnissa naiselle sekä miehelle?

Erimielisyydelle löytyy luonnollinen selitys. Kun laskuriin syöttelee useampia annos- ja painokombinaatioita niin havaitsee, että vastauksissa laskurin promillet ovat samat kuin jokamiehen laskuopillakin, mutta palamisajan tunnit ovat aina seuraava kokonaisluku. Sen takia laskuri näyttää naiselle 5,28 tunnin sijaan palamisajaksi 6 tuntia. Kun laitetaan laskuriin naiselle painoksi 80 kg ja alkoholiannoksiksi 4, niin laskurin vastauksessa promillet ovat 0,91 ja palamisaika 6 tuntia. Tällöin palamisnopeudeksi saadaan naisella 0,152 promillea tunnissa niin kuin pitääkin. Havaitaan myös, että 80 kg naiselle tulee samasta 4 annoksesta korkeammat promillet kuin miehelle, mutta palamisaika on sama sekä miehellä että naisella. Tämäkin menee Tolkun kaavan mukaan, eli palamisaika on 6,6*0,91 = 6 tuntia.