Nollapromilleilla liikenteeseen

Pieni promilletaulukko
Edellisessä blogissa 15.12.2018 kirjoitin rattijuopumusvalvontamaratonista. On tärkeää tietää, missä ajassa nautitut alkoholimäärät häviävät verestä. Blogissa 26.10.2018 on nettilinkki tulostettavaan annostaulukkoon. Tuo linkki näyttää blogin kansikuvassa olevan ison taulukon. Nyt on tarjolla tulostettava pieni, ajokortin kokoinen taulukko selityksineen täällä.

Ennakointi ensisijalle
Jotta veren alkoholipromillet ovat nollatasolla liikenteeseen lähdettäessä, tarvitaan riittävät tiedot alkoholin yksilöllisistä palamisajoista. Nettiosoitteesta tulostettavissa oleva pieni annostaulukko on sopiva muistilappu selviämisajoista. Tässä taulukossa ovat kuusi tuntiriviä väliltä 1 – 24 tuntia. Taulukon keskipaikkeilla 10 tunnin rivillä on punaisilla numeroilla annosmäärät 5 ja 7. Ne ovat alkoholivalistuksen suositukset kertajuomisen suurimmiksi annosmääriksi  naisella ja miehellä.

Tämän taulukkovouhotuksen tarkoituksena on esittää alkoholitietoutta havainnollisessa ja monipuolisessa muodossa. Monet seikat riippuvat toisistaan, ja mielestäni näistä riippuvuussuhteista on hankala saada selkoa. Taulukkomuoto on yhtä helppo systeemi kuin kertotaulu laskuopissa.

Juomisen kerto- ja jakolaskuista
Annostaulukon rivi 1 tunti esittää alkoholin palamisnopeudet eri painoluokissa vakioannoksina/tunti. Palavat annosmäärät eri ajanjaksoina ja eri painoluokissa ovat sitten nopeus kertaa aika esim. 100 kg painoluokassa 0,8*10 = 8. Nämä annosmäärät ovat samat naisella ja miehellä.

Promillesarakkeissa on palamisnopeus promilleina tunnissa. Promilleina mitattuna palamisnopeus eroaa naisella ja miehellä. Nopeus on miehellä 0,133 promillea tunnissa ja naisella 0,152. Palamisajan ja promilletason korrelaation ilmaisee kaava: T = 10kc.

Palamisajan ja annosmäärien laskemisessa avainasia on jakajaluku. Kullakin tuntirivillä eri panoluokkien annosmäärät ovat paino/jakaja. Rivi 12 tuntia on helppo: annosmäärät ovat paino/10. Promilletasojen jakolaskut ovat miehellä tunnit/7,5 ja naisella tunnit/6,6.

Ennakoida vai puhaltaa rattijuopumuspromillet
Riittävillä tiedoilla ja nykyisillä omatoimisilla promilletesteillä rattijuopumus olisi tarpeeton riski. Laskuopilliselta kannalta ennakointi on yhtä vaivatonta kuin kertotaulun osaaminen. Annostaulukko taskussa on hyödyllinen muistilappu. Promilletestiliuskalla tai alkometrillä voi promilletason vielä tarkastaa ennen ajoon lähtöä.