Nopeuden käsite alkoholijuomille, selviämisnopeus

1960-luvulla alkoholimyrkytyskuolemia oli noin 100 vuodessa ja 1970- luvulla noin 200 ja nykyään 300 – 400. Myrkytyskuolleisuus on seurannut alkoholin kulutuksen muutoksia. Tieliikenteessä kuolleita oli 1970 luvun alussa yli 1000 ihmistä vuodessa ja nykyään noin 250.
Tieliikenteessä on nopeusrajoitukset, jotka säätävät ajonopeuden olosuhteille sopivaksi ja ovat tehokas keino ehkäistä liikenneonnettomuuksia. Jokainen ymmärtää mikä on sopiva nopeus risteyksessä, kaupunkikortteleissa, soratiellä ja moottoritiellä.
Vastaava selkäydintason ymmärrys vaikuttaa puuttuvan alkoholijuominen nauttimismäärien suhteen. Matka ja nautittu etanolialkoholimäärä noudattavat samaa kaavaa: s = vt. Alkoholijuomille tulee matkan (s) sijalle promillet (c) ja kaava on c = vt.
Nopeuden käsite ja nopeusajattelu soveltuvat myös alkoholijuomien nauttimiseen ja etanolialkoholin palamiseen. Nautittu annosmäärä päivässä tai viikossa ja puhtaan alkoholin litramäärä vuodessa kuvaavat nauttimisnopeutta. Etanolialkoholin palaminen promillemäärinä, grammoina tai vakioannoksina ilmaistuna kuvaa palamisnopeutta, jota voidaan kutsua myös selviämisnopeudeksi.
Normaali palamisnopeus on 0,1 g/kg/h ja promilleina se on miehellä 0,133 ja naisella 0,152 promillea/h. Vakioannoksina mitattuna normaali palamisnopeus on juojan paino/120 annosta tunnissa, esim. 84 kiloisella henkilöllä 0,7 annosta/h. Nopeus kertaa aika on palanut määrä. Kymmenessä tunnissa palaa miehellä 1,33 ja naisella 1,52 promillea ja 24 tunnissa miehellä palaa 3,20 ja naisella 3,64 promillea. Annosmäärinä nämä ovat paino/12 ja paino/5.
Annosmäärä juojan paino/5 on myrkytyskuoleman rajalla oleva määrä. Käytännössä tämä tarkoittaa 60 kiloiselle henkilölle yhtä pulloa viinaa tai 120 kiloiselle salkullista keskiolutta. Tämä on laskelmien tulos. Käytännössä tulee mukaan monia muuttujia kumpaankin suuntaan. Jotta pysytään turvallisella etäisyydellä myrkytysrajasta, niin juomisen yläraja olisi puolet edellisestä eli annosmäärä paino/10. Palamisaikana se on 12 tuntia ja laskennalliset huippupromillet ovat miehellä 1,60 ja naisella 1,82.