Oman painon ongelma

Annostaulukon kehittelyn alkuvaiheissa oli taulukon oikeassa reunassa oman painon sarake, josta näkyvät itselle tulevat tarkat annosmäärät. Lisäksi olivat omat promillesarakkeet naiselle ja miehelle erikseen. Tarkastellaan tätä omien sarakkeiden tarpeellisuutta.

Laitetaan omaksi painoksi 75 kg ja katsotaan mikä on yksilöllinen vakioannosmäärä ja yksilölliset maksimipromillelukemat kahdeksan tunnin palamisaikariville.

Tehdään laskelma yleisen ohjeen mukaan: alkoholia palaa yksi gramma tunnissa juojan kymmentä painokiloa kohti. Kahdeksassa tunnissa palaa 75 kiloisella ihmisellä 60 grammaa. Vakioannoksina se on viisi annosta. Määrät ovat samat miehellä ja naisella.

Lasketaan omat maksimipromillet virallisella promillekaavalla: kpc = A. Miehellä laskelma on: 0,75*75*c = 60. Siitä promillelukema (c) on 1,066. Naisella laskelma on: 0,66*75*c = 60, josta promillet on 1,212.

Käytin edellä kaskukaavoja, mutta gramma- ja vakioannosmäärät saadaan myös muinaisen kansakoulun päättelylaskuilla. Promillelukemille saadaan tarkat arvot supistelemalla ja sievistelemällä. Miehellä promillelukeman tarkka arvo on 16/15 ja naisella 40/33.

Laskelmien tulokset vaikuttavat kummallisilta ja paradoksaalisilta. Annosmäärä viisi annosta miehelle ja naiselle on järkevä. Tätä lukumäärää ei löydy taulukosta, vaan se asettuu painoluokkien 70 ja 80 kg annosten väliin niin kuin pitääkin. Kyseessä on juuri painoluokalle 75 kg kuuluva yksilöllinen annosmäärä. Promillet ovat kuitenkin pyöristettyinä samat kuin taulukossa kahdeksan tunnin rivillä eli miehellä 1,07 ja naisella 1,21.

Miksi promillet ovat samat kullakin palamisaikarivillä kaikissa painoluokissa? Vaikuttaa siltä, että promillet riippuvat vain alkoholin palamisajasta eivätkä juojan painosta. Palamisaika määrää promillet ennalta.

Kun kahdeksan tunnin rivillä kunkin painoluokan annosmäärä ja juojan paino laitetaan promillekaavaan, niin laskelman lopputulos on aina sama erikseen miehellä ja naisella. Miehellä tulos on 8/7,5 = 1,066 ja naisella 8/6,6 = 1,212.

Oman painon ongelma ratkeaa siten, että laitetaan tai kuvitellaan annostaulukon oikeaan laitaan oman painon sarake. Kunkin tuntirivin yksilöllinen annosmäärä on oma paino jaettuna jakajaluvulla. Promillet on predestinoitu, ne näkyvät taulukon promillesarakkeen tuntiriveillä.

Onko käsillä vaara, että alkoholiannosten luonnollinen järjestelmä onkin tolkuttoman sotkuinen. Sotkullekin löytyy tolkullinen ja lyhyt ratkaisu.