Omatekoinen promillekaava

Edellisen blogini 15.3.2020 lopussa esitin laskelmia annosmääristä ja selviämisajoista promillekaavan kpc = 12a sekä selviämisaikakaava pT = 120a avulla. Tuo promillekaava on omatekoinen, nimitän sitä vakioannoksille sovitetuksi promillekaavaksi. Oikeassa promillekaavassa alkoholimäärä ilmoitetaan grammoina, mutta tässä omatekoisessa kaavassa alkoholigrammat on sovitettu vakioannoksille.

Miksi muuntaa tai sovittaa?
Promillekaava toimii kahteen suuntaan. Jos tiedetään nautittu grammamäärä alkoholia, niin kaavasta saadaan maksimipromillet. Kun alkometripuhalluksesta nähdään promillet, niin kaava kertoo, montako grammaa alkoholia on elimistössä.

Alkoholijuomien nauttimista mitataan yleensä vakioannoksilla eikä grammoilla. Pullojen tai tölkkien etiketeissä ei ilmoiteta grammamääriä, vaan vahvuus kerrotaan tilavuusprosentteina. Grammat ja vakioannokset muunnetaan toisikseen vakioannoksen määritelmän mukaan: yhdessä vakioannoksessa (a) on 12 grammaa puhdasta alkoholia eli etanolia. Grammamäärä on 12 kertaa vakioannosmäärä.

Oikea promillekaava on kpc = A, jossa (A) on etanolimäärä grammoina, (c) on promillet, (p) on juojan paino kg ja (k) on nestetilavuuskerroin naisella 0,66 ja miehellä 0,75. Kun oikea promillekaava sovitetaan vakioanoksille, niin grammalukeman (A) tilalle tulee 12a.

Kaavat mittayksikön mukaan
Kaavat ovat periaatteessa muuttumattomia ja ikuisia, mutta niihin laitettavat numerot vaihtuvat käytetyn mittayksikön mukaan. Alkoholilaskelmissani nautitun alkoholin mittayksikkönä on vakioannos ja vuosikulutuksen mittana litra 100 prosenttista alkoholia. Tämän takia pitää esim. promillekaava sovittaa vakioannoksille.

Aika ja nopeus
Selviämisaika ja alkoholin palamisnopeus ovat tärkeitä tekijöitä ja mittareita alkoholihaittojen ja rattijuopumusten tarkastelussa. Nopeus pitäisi saada yleisesti tunnetuksi asiaksi alkoholikysymyksessä. Tarkoitan alkoholin palamisnopeutta, selviämisaikaa ja nauttimisnopeutta. On aika perehtyä nopeuden olemukseen. On aika siksi, että nykyajan digitaalisilla laitteilla se on käytännössä mahdollista.

Nopeuden ongelmaa käsitellään Tolkun kaavalla: nT = 10kc. Promillet mitataan alkometrillä ja aika kellolla. Palamisnopeuden kerroin/maksan kuntokerroin (n) ratkeaa tällä kaavalla.

Rattijuopumuksista puheenollen selviämisaika tunteina on naisilla 6,6 kertaa promillet ja miehillä 7,5 kertaa promillet silloin, kun maksan kuntokerroin on yksi. Normaali selviämisnopeus on naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa.