Onko viina tautiensa väärtti

Suomen Kuvalehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli ”Alkoholi ajaa eripuraan” (SK 44/2015, 30.10.2015 ss 26 – 29). Haastateltavina olivat professori Pekka Puska ja Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Ussa. Näkemyksien tiivistelmät ovat Puska: Alkoholi on terveysasia ja Ussa: Ylisääntely pitää purkaa. Vastakkain ovat kansanterveydellinen näkökulma ja nykyistä vapaampi alkoholin tarjonta.
SK:n artikkeli antaa aihetta moniin pohdintoihin. Lyhyesti sanottuna pitäisi ratkaista paradoksi miten juoda ja pysyä silti terveenä. Puskan mielestä tarvitaan rajoituksia, Ussan mielestä niitä pitää vähentää. Mielestäni alkoholiasioita on ratkottu sosiaalipoliittisin keinoin, mutta nyt on tarpeen myös terveyspoliittinen näkemys.
Tilastoista on luettavissa, että alkoholisairaudet ja alkoholiperäiset kuolemat ovat lisääntyneet tai vähentyneet kulutuksen muutosten mukaisesti. Kulutukseen on pyritty vaikuttamaan hinnalla ja saatavuudella. Yleinen mielipide vastustaa hintojen korotuksia ja vaatii saatavuuden parantamista. Tuntuu siltä, että juomisen haittavaikutuksia vähätellään.
Nykyisellään alkoholivero on tuottamaton sijoitus. Alkoholihaittojen kustannukset ovat paljon suuremmat kuin alkoholiverot. Inhorealistisen verotuslaskuopin mukaan verokertymä pitäisi saada suuremmaksi kuin juomista koituvien haittojen kustannukset
Alkoholijuomien etanoli aiheuttaa noin 60 eri sairautta. Viinan tautitarjonta on runsas ja tulee kalliiksi yksilölle ja yhteiskunnalle. Tässä katsannossa viina ei ole tautiensa väärtti. Alkoholi on myös terveysasia, kuten Puska sanoo. Ussan mielestä pitää ”lopettaa alkoholin mystifioiminen ja hysteerisen ongelmakeskeinen käsittely”. Mielestäni taudit ovat faktaa eikä hysteriaa.
Vajaassa 50 vuodessa alkoholin kulutus on noussut nelinkertaiseksi juomakulttuurin kehittämisen mukana. Viinataudit ovat lisääntyneet eivätkä hävinneet.
Juomakulttuurin kehittämiseen peräänkuuluttaisin asialinjaa. Mikä on tavoite 100-prosenttisen alkoholin kulutukselle? Montako litraa etanolia vuodessa se on juojaa kohti? Keskimääräinen kulutus asukasta kohti tai 15 vuotta täyttänyttä kohti on ongelmien lakaisemista maton alle. Alkoholista koituvat haitat kohdistuvat yksilöön sen mukaan mikä on kunkin juojan oma kulutus.
Nuo 60 eri sairautta liittyvät jokseenkin kaikkiin lääketieteen erikoisaloihin. Ehdotan, että Suomen erikoislääkäriyhdistykset laatisivat julkilausuman kunkin omalla erikoisalalla esiintyvistä alkoholin aiheuttamista sairauksista ja ongelmista. Tällainen tietoisku toisi viinataudit ja alkoholiongelmat arkitodellisuuden tasolle.