Päättelyä ja taulukkolaskentaa

Tämän vuoden blogeissa olen käsitellyt alkoholiannoksia, palamisaikoja sekä promilletasoja milloin miltäkin kantilta ja esittänyt kanttien riippuvuussuhteita. Esitän päättelylaskuilla saadut vastaukset viiteen käytännön tilanteeseen. Lukija voi verrata tuloksia aloituskuvan annostaulukkoon. Pulmaksi jää muuntaa grammat vakioannoksi.

Alkoholigrammat palamisajaksi

Yksi alkoholivalistuksen perustieto on, että maksa polttaa alkoholia yhden gramman tunnissa juojan painokiloa kohti. Painoluokissa 60 ja 80 kg palaa kuusi ja kahdeksan grammaa tunnissa. Vastaavasti 60 ja 80 grammaa palaa näissä painoluokissa kymmenessä tunnissa. Oma paino alkoholigrammoina palaa kymmenessä tunnissa.

 

Palamisaika alkoholigrammoiksi

Montako grammaa alkoholia saa nauttia, jotta se olisi palanut tietyn tuntimäärän kuluessa? Kun tunnissa palaa painon kymmenesosa, niin tietyssä ajassa palaa grammamäärä tunnit kertaa tämä painon kymmenesosa. Painoluokissa 60 ja 80 kg palaa alkoholia 12 tunnissa 72 ja 96 grammaa.

 

Alkoholigrammat promilleiksi

Tämä ei ratkeakaan pelkällä päättelyllä, vaan pitää tuntea promillekaava, joka on kpc = A. Kaavassa (k) on nestetilavuuskerroin, joka on naisella 0,66 ja miehellä 0,75, (p) on juojan paino, (c) on promillelukema ja (A) on grammamäärä alkoholia. Jos 60- kiloinen nainen on nauttinut alkoholia 60 grammaa, niin maksimipromillet ovat 1,52. Jos 80- kiloinen mies on nauttinut 80 grammaa, niin hänellä maksimipromillet ovat 1,33. Laskennalliset maksimipromillet tarkoittavat sitä, että koko alkoholigrammamäärä olisi levinnyt taseisesti elimistöön heti ensiryypyn hetkellä.

Jos nuo promillelukemat saadaan alkometripuhalluksessa juomisen jälkeen, niin normaali selviämisaika nollatasolle olisi 10 tuntia sekä naisella että miehellä.

 

Promillet alkoholigrammoiksi

Kun alkometripuhalluksen tai verikokeen promillelukema sijoitetaan promillekaavaan, niin saadaan lasketuksi elimistössä sillä hetkellä oleva grammamäärä alkoholia. Edellä olevan esimerkin mukaan naisella 1,152 promillea vastaa 60 grammaa alkoholia ja miehellä 1,333 promillea vastaa 80 grammaa.

 

Promillet palamisajaksi

Tässä muuntamisessa on kaksi vaihetta. Ensin muunnetaan promillet alkoholigrammoiksi ja sitten grammat palamisajaksi. Kun promillet (c) tunnetaan, niin grammat saadaan lasketuksi promillekaavalla. Sitten muunnetaan grammat palamisajaksi. Kun kymmentä painokiloa kohti palaa yksi gramma alkoholia tunnissa, niin palamisaika (T) on grammat jaettuna juojan painon kymmenesosalla. Kaavana se on pT = 10A.

Jos 60 kg nainen puhaltaa 1,82 promillea, niin hänellä on elimistössä alkoholia 72 grammaa. Tämän grammamäärän palaminen kestää 12 tuntia. Jos 80 kg mies puhaltaa 1,60 promillea, niin elimistössä on alkoholia 96 grammaa ja siitä selviäminen kestää 12 tuntia

Kirjoitetaan numerolukemat promillekaavaan ja palamisajan kaavaan. Naisella grammat (A) ovat: A = 0,66*60*1,82. Laitetaan se palamisajan kaavaan: 60*T = 10*0,66*60*1,82. Paino 60 kg supistuu pois ja jää lyhempi kaava: T = 10*0,66*1,82, josta T = 12 tuntia.

Miehellä laskelmat ovat: A = 0,75*80*1,60 ja 80*T = 10*0,75*80*1,60. Tässäkin paino 80 supistuu pois ja jää tulos T = 10*0,75*1,60 = 12 tuntia.

Merkitään laskelmien lopputulokset kaavasymboleilla. Naisella luku 0,66 ja miehellä luku 0,75 ovat sukupuolien nestetilavuuskertoimet (k) promillekaavassa ja lukemat 1,82 ja 1,60 ovat promillet (c). Kirjainsymboleilla palamisajan tulos on: T = 10kc. Tämä on blogeista ennestään tuttu Tolkun kaava.