Kaksi kaavaa ja kuntokerroin

Mitkä olisivat alkoholilaskelmien tärkeimmät asiat? Ne ovat mielestäni nautitun etanolialkoholin palamisaika ja maksan kunto etanolin polttamisessa. Näihin liittyvät kaksi kaavaa ovat yleisessä muodossaan npT = 120a ja nT = 10kc. Kummassakin kaavassa on mukana maksan kuntokerroin (n). Kaava nT = 120a on etanolin palamisajan kaava, joka ilmoittaa montako tuntia (T) kestää nautitun vakioannosmäärän (a) palaminen. […]

Lue lisää

Nopeus ja alkoholijuomat

Alkoholijuomiin liittyen nopeudella on monet kasvot. Alkoholihaittojen kannalta nopeus on perustekijä monesta näkökohdasta tarkasteltuna. Nopeuteen liittyviä mittauskohteita on enemmän kuin äkkiseltään pystyy nimeämään. Koitan esittää joitakin. Nauttimisnopeus. Kuinka monta vakioannosta nautitaan vuorokaudessa? Viralliset tasot ovat, kohtuus, riskikäyttö, ja kertajuominen. Mielestäni pitää tarkastella myös toleranssitasoa, montako annosta vuorokaudessa eli annosnopeus/vrk. Palamisnopeus. Onko etanolin palamisnopeus normaali vai […]

Lue lisää

Ylinopeus liikenteessä ja juomisessa

Verrataan nopeusrajoituksia ja ylinopeuksia liikenteessä ja alkoholijuomien nauttimisessa. Liikenteessä nopeusajoitukset vaihtelevat tien laadun ja ympäristön mukaan. Alkoholijuomien käytössä on eri kulutustasoja haittojen mukaisesti. Autojen nopeusmittarissa huippulukema on keskimäärin 240 km/h. Moottoriteillä nopeusrajoitus on 120 km/h, valtateillä on 100 km/h ja taajamissa 50 – 40 km/h. Katuristeyksissä ajetaan noin 24 km/h. Nopeusrajoitukset ovat siten 1/2 – […]

Lue lisää

Nopeus liikenne- ja juomakulttuurissa

Edellisessä blogissa kirjoitin alkoholitoleranssista ja palamisnopeudesta. Kun verrataan liikenne- ja juomakulttuureja todetaan, että liikenteessä nopeusrajoitukset ovat tärkeä turvallisuustekijä. Juomakulttuurin kehittämisessä nopeuden käsite on puuttunut kokonaan. Jos juomakulttuurissakin ruvettaisiin kiinnittämään huomiota nopeuteen, niin moneen mysteeriin saataisiin jotain tolkkua. Alkoholitoleranssissa yksi tekijä on palamisnopeuden suureneminen. Palamisnopeuden suuruusluokka voidaan määrittää Tolkun kaavan yleisen muodon mukaisesti nT = 10kc. […]

Lue lisää

Alkoholitoleranssi, tabu vai mahdollisuus

Aikaisemmissa blogeissa esitin kysymyksen: Mitä tapahtuu, jos alkoholijuomista saa jatkuvasti etanolia enemmän kuin maksa ehtii normaalisti vuorokaudessa polttaa? Tämä on on toleranssin ääritilanne ja tavallaan yläraja. Tottunut käyttäjä pystyy juomaan ja oikeastaan tarvitsee enemmän kuin tuon ylärajan annosmäärän juojan paino/5. Käytännössä toleranssi kehittyy jatkuvassa käytössä jo paljon pienemmillä annosmäärillä, ja tämä ilmenee palamisnopeuden nousuna. Mitä hyötyä tai haittaa […]

Lue lisää

Toleranssilaskelman tarkastus

Edellisessä blogissa esitin menetelmän alkoholin palamisnopeuden mittaamiseksi kahdella alkometripuhalluksella (29.8.2015 Miten alkoholitoleranssi todetaan?). Tarkastellaan menetelmää yksityiskohtaisemmin. Edellisen blogin esimerkissä alkometrilukemat olivat 0,432 ja 0,166. Nämähän ovat alle rattijuoppousrajan. Puhallukset on tehty lähellä selviämistä. Nollan tilalle voidaan laittaa vaikka kakkonen, niin saadaan sama erotus 0,266 (2,432 – 2,166 = 0,266). Nämä puhallukset on tehty reilussa humalatilassa. […]

Lue lisää

Miten alkoholitoleranssi todetaan?

Edellisen blogini (28.8.2015) loppukaneetti oli: Miten toleranssi todetaan? Toteamiseen on kaksi tapaa. Ensimmäinen keino löytyy jo edellisestä blogista. Toinen tapa on mitata etanolialkoholin palamisnopeus. Ensimmäinen keino toleranssin toteamiseen on laskea vuorokauden aikana nauttimansa alkoholiannokset. Kun palamisnopeus on normaali, vuorokaudessa palaa annosmäärä juojan paino/5. Edellisessä blogissa oli esimerkkinä 75-kiloinen henkilö ja silloin palava annosmäärä on 15. […]

Lue lisää

Mitä tapahtuu 24 tunnin jälkeen?

Mitä tapahtuu, jos alkoholijuomista saa etanolia enemmän kuin maksaa ehtii vuorokaudessa normaalisti polttaa? Vuorokaudessa normaalisti palava vakioannosmäärä on juojan paino/5. Se on 75-kiloisella ihmisellä 15 annosta. Jos nuo 15 annosta nauttii kolmena eränä 8 tunnin välein, niin kukin 5 annoksen erä tuottaa miehelle promillet 1,07 ja naiselle 1,21. Tämän mukaan ei tapahdu mitään erikoista, pääsee […]

Lue lisää

Montako kohtuutta kroppa kestää?

Tarkastellaan elimistön kestokykyä käyttäen mittana kohtuuden määrää. Työikäisillä ihmisillä kohtuus alkoholijuomien päivittäisessä käytössä on annosmäärä juojan paino/50. Maksa polttaa tämän annosmäärän etanolin normaalisti 2,4 tunnissa. Kohtuuden katsotaan olevan niin vähän etanolia, että siitä ei koidu terveydellistä haittaa. Millaisista määristä sitten haittoja koituu? Riskikäytön raja on naisilla 16 annosta ja miehillä 24 annosta viikossa. Palamisaikana tämä […]

Lue lisää

Perustelut kohtuuden mitalle

Edellisessä blogissa 20.8.2015 esitin, että kohtuus on alkoholijuomien vakioannosmäärinä mitattuna juojan paino/50.  Se on työikäisten annosmäärä. Vanhuksille puolet tästä eli paino/100 vakioannosta päivässä. Lapsilta alkoholijuomien nauttiminen on kiellettyä. Kohtuuden arvioinnille paino/50 annosta on kaksi perustelua. Ensimmäinen on vertailu viralliseen alkoholivalistukseen ja toinen tapaturmaisiin myrkytyskuolemiin. Alkoholivalistuksessa kohtuus on 1 – 2 vakioannosta päivässä. Yleisessä valistuksessa ei […]

Lue lisää

Miten juoda ja pysyä terveenä

Edellisen 14.8. blogini lopussa kysyin: ”Miten juodaan riittävästi ja pysytään hengissä ja terveenä?” Näsäviisas vastaus olisi, että juomalla vettä. Siirrytään inhorealismiin. Nykykielenkäytössä juomisella tarkoitetaan yleensä alkoholijuomien nauttimista. Pitäisi siis selittää miten alkoholijuomia nautitaan ilman terveyshaittoja. Tilastojen mukaan alkoholisairaudet ja myrkytyskuolemat seuraavat alkoholijuomista saadun etanolin eli sata prosenttisen alkoholin kulutusta. Pitää tuntea elimistön sietokyky etanolille. Tarvitaan […]

Lue lisää

Alkoholimyrkytykset ja juomakulttuuri

Yhdessä aikaisemmassa blogissani 26.6.2015 kirjoitin tapaturmaisista alkoholimyrkytyskuolemista. Totesin silloin, että vuonna 2013 kuoli 319 ihmistä tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen. Myrkytyskuolleisuuden huipputaso 550 kuolemaa vuodessa oli vuosina 2005 – 2007. Viimeisten kymmenen vuoden aikana myrkytyskuolemat ovat vähentyneet, mikä on hyvä asia. Mutta miten oli ennen? Vuosina 1955 – 1965 myrkytyskuolemia oli vuosittain 100 – 120. Noista lukemista vuosien […]

Lue lisää

Annostaulukko viinapullon kylkeen

Vuonna 2006 oli aikomus laittaa varoitusteksti viinapulloihin. Se ei toteutunut. Kävisikö käyttöohje? Alkoholihaitat ovat seurausta alkoholijuomien väärinkäytöstä. Haittojen vähentämiseksi luulisi olevan hyödyllistä olla oikean käytön ohjeet juomapakkausten kyljessä. Uusi ehdotus: yksilöllinen annostaulukko viinapullon kylkeen. Nykyiset alkoholijuomien käytön annossuositukset ovat mielestäni epätarkkoja. Esitetään annosmäärät vain 60-kiloiselle naiselle ja 80-kiloisellle miehelle. Mitkä ovat yksilölliset annokset muissa painoluokissa? […]

Lue lisää

Keskioluttölkit kohtuuden mittoina

Olin ihmetellyt keskioluen monia tölkkikokoja maitokaupan hyllyillä. On 33 cl ja 0,5 L ja pintti. Mutta sitten välähti: nehän ovat suoraan kohtuuden mitat eri painoluokkien juojille. Alkoholivalistuksen mukaan kohtuus on 1 – 2 vakioannosta alkoholijuomaa päivissä. Mutta kenelle tulee yksi ja kenelle kaksi annosta? Luonnollinen vastaus lienee että pienemmälle vähemmän ja isommalle enemmän. Kohtuuden annosmäärä […]

Lue lisää

Alkometripuhallukset sober ja drunken

Anna Fält kirjoitti 21.7.2015 blogissaan ”Selevinpäen” Tukholman Södermalmilla toimivasta yöklubista nimeltä ”Sober”. Klubiin pääsee sisälle vain selvinpäin. Jokainen sisääntulija puhaltaa ovella ja myynnissä on vain alkoholitonta juotavaa. Paikka on ollut menestys. Soberin tarina kertoo, että bailata voi ilman känniäkin, ja raittiudesta tehdään sosiaalisesti hyväksyttävää. Tällainen on ilahduttava trendi. Soberin ovella puhalletaan sisään mennessä. Entä jos […]

Lue lisää

Talkkunaa ja etanolia

Ilta Sanomissa oli aikoinaan 8.7.2006 pääkirjoitus otsikolla ”Viinapulloon vaaran merkki”. Kirjoituksessa käsiteltiin hallituksen suunnitelmaa varoitustarrojen laittamisesta alkoholijuomapulloihin. Tästä kirjoituksesta on jäänyt mieleen lause: ”Talkkunankaan terveysvaikutukset eivät ole hyviä, jos sitä syö tonnin kuiviltaan.” Tuossa pääkirjoituksen lauseessa tiivistyy alkoholiongelman todellisuus muihin mahdollisiin terveyshaittoihin verrattuna. Kirjoituksessa ei tarkemmin kerrottu, millä tavalla talkkunan syöminen on tähän asti kansanterveyttä […]

Lue lisää

Kaavoista numeroiksi, lujuuslaskelmia

Laskuopilliset kaavat esittävät eri tekijöiden riippuvuussuhteita yleisellä tasolla. Hyötykäyttöä varten kaavoihin pitää laittaa lähtöarvoja numeroina, jotta saadaan vastaus kulloinkin esitettävään kysymykseen. Kukin kaava antaa viittä vaille valmiiksi lasketun tuloksen omaa alaansa koskevaan kysymykseen. Alkoholin käytön vaikutuksia arvioitaessa tärkeimmät asiat ovat palamisaika ja palamisnopeus. Etanolialkoholista elimistölle koituvat haitat riippuvat siitä kuinka kauan etanolia on kropassa sisällä. […]

Lue lisää

Nopeuden käsite alkoholijuomille, selviämisnopeus

1960-luvulla alkoholimyrkytyskuolemia oli noin 100 vuodessa ja 1970- luvulla noin 200 ja nykyään 300 – 400. Myrkytyskuolleisuus on seurannut alkoholin kulutuksen muutoksia. Tieliikenteessä kuolleita oli 1970 luvun alussa yli 1000 ihmistä vuodessa ja nykyään noin 250. Tieliikenteessä on nopeusrajoitukset, jotka säätävät ajonopeuden olosuhteille sopivaksi ja ovat tehokas keino ehkäistä liikenneonnettomuuksia. Jokainen ymmärtää mikä on sopiva […]

Lue lisää

Tapaturmaiset alkoholimyrkytyskuolemat

Vuonna 2013 kuoli Suomessa 319 ihmistä tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen. Kymmenen vuotta sitten vastaava määrä oli yli 550. Myrkytyskuolemat ovat vuosien kuluessa vähentyneet mikä on hyvä asia. Myrkytyskuolemat ovat konkreettinen esimerkki alkoholijuomien vaarallisuudesta liikaa nautittuna. Mielestäni pitäisi puhua alkoholijuomista alkoholi-yleistermin sijasta. Alkoholijuomien mukanahan myrkyllinen etanoli elimistöön joutuu. Tämän takia alkoholijuomiinkin pitää suhtautua myrkyllisen aiheen vaatimalla varovaisuudella ja […]

Lue lisää

Rattijuoppouspromillet 5,6

Yle Uutisten nettisivuilla oli 22.5.2015 juttu otsikolla: Nainen puhalsi ratissa 5,6 promillea – ”Ihmeellistä, että oli edes hengissä”. Kommentteina kerrottiin, että yli 5 promillen puhallukset ovat harvinaisia. Puhutaan huomattavasta määrästä alkoholia. Ei ihan muutamasta kaljasta. Tarkastellaan, mitä tuollainen 5,6 promillea tarkoittaa laskuopin kannalta. Miten pysyy hengissä? Tapaturmaisissa alkoholimyrkytyskuolemissa promillet ovat keskimäärin 3,2 ja vaihteluväli 2,7 […]

Lue lisää

Annostaulukko, digiajan viinakortti

Ennen vanhaan piti olla viinakortti, jotta sai tehdä ostoksia Alkossa. Sen tarkoitus oli jonkinlainen kontrolli liiallisen kulutuksen ehkäisemiseksi. Viinakortti on historiaa, mutta liikenteessä tarvitaan ajokortti. Ajokortti eroaa viinakortista siinä mielessä, että ajokortin saa, kun on hankkinut ja inssiajolla osoittanut riittävät taidot moottoriajoneuvojen kuljettamiseen. Tarvitaanko alkoholijuomien nauttimiseen vartavasten hankittavaa tietotaitoa? Mielestäni tarvitaan. Sanontojen mukaankin viina on […]

Lue lisää