Paradokseja vai itsestäänselvyyksiä

Television alkoholiohjelmissa kerrotaan, että naiselle tulee samasta alkoholijuomamäärästä korkeammat promillet kuin miehelle. Tämä esitetään ikään kuin jonain paradoksina tai yllättävänä asiana. Se pitää paikkansa vain jos naisen ja miehen paino on sama. Laskuopin kannalta asia on itsestään selvä ja näkyy verenalkoholin laskentakaavasta. Kaavassa esiintyy jakolaskun nimittäjässä nestetilavuuskerroin (k), joka on naisella 0,66 ja miehellä 0,75. Yhdestä vakioannoksesta tulee 70-kiloiselle naiselle promillet 0,26 ‰ (12/0,66*70 = 0,26) ja miehelle 0,23 ‰ (12/0,75*70 = 0,23).

Valistuksen mukaan naisen paino on 60 kg ja miehen 80 kg. Näillä tiedoilla naiselle tulisi yhdestä vakioannoksesta maksimipromillet 0,30 ‰ ja miehelle 0,20 ‰. Kun painoero otetaan laskuihin mukaan, niin promillelukemien ero suurenee.

Tuosta ensimmäisestä väitteestä, että samasta alkoholimäärästä naiselle tulee korkeammat promillet seuraa se, että samasta promillelukemasta nainen selviää nollatasolle nopeammin kuin mies. Tämä johtuu siitä, että naisella on elimistössä vähemmän etanolia kuin miehellä. Vakioannoksina tai etanoligrammoina mitattuna palamisnopeus on kuitenkin sama naisella sekä miehellä. Samalla palamisnopeudella pienempi määrä loppuu aikaisemmin. Naisen lyhempi selviämisaika näkyy Tolkun kaavasta T = 10kc. Kaavan mukaan nainen selviää yhdestä promillesta 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa.

Savon Sanomissa oli 31.10. uutinen naisesta, joka puhalsi alkometriin 3,4 promillea.

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopiolainen-rattijuoppo-törmäsi-kolmesti-liikenteenjakajaan-ja-ajoi-päin-punaisia-–-puhalsi-alkometriin-34-promillea/1277799

Tästä promillelukemasta selviäminen nollatasolle kestää naisella normaalisti 22,44 tuntia. Jos naisen paino olisi valistuksen mukainen 60 kg, niin elimistössä on etanolia 11,22 annoksen verran. Selviämisaika on annosmäärä kerrottuna kahdella. Tämä johtuu siitä, että 60 kg painoluokassa 1 annoksen palamisaika on 2 tuntia ja tunnissa palaa 0,5 annosta.

Olen esittänyt paljon laskelmia eli muuntanut promillelukemia selviämisajoiksi ja annosmääriksi. Tämän olen tehnyt, koska asiat ovat ensi vaikutelman perusteella monimutkaisia. Muuntelu on vastine alkoholipoliittisessa keskustelussa esiintyvälle tavalle muuntaa yleisalkoholi sata prosenttisena ilmaistuksi määräksi. Se on mielestäni tarpeetonta kiertelyä. Siksi puhun suoraan etanolista.

Tolkun kaavalla saadaan promillelukemasta selviämisaika. Annostaulukosta nähdään palamisajan tuntiriviltä, montako vakioannosta puhaltajalla on elimistössä sisällä kullakin tuntimäärällä.

Kyseessä on kertotaulun uusiokäyttö esimerkiksi rattijuopumustapausten tarkasteluun. Kertotaulu ja juomisen jakolaskut ovat sellainen pari, että alkoholiasioihin saadaan ymmärrettävää tolkkua.