Piiloviestejä alkoholitaulukoissa

Alkoholiannostaulukkojen painoluokkarivin luvuista 40 – 120 kg suurin osa on tuttuja tieliikenteen nopeusrajoituksista taajamat – moottoritiet. Ihmisillä ylipaino on terveysriski ja tieliikenteessä riski ovat ylinopeudet. Toisaalta kaikki painoluokat ovat samalla normaaleja painolukemia erikokoisille ihmisille. Nopeusrajoitukset ovat turvallisia teiden laatuluokan mukaan.

Painoluokka 84 kg on lisätty taulukkoihin sen takia, että 80 kg miehellä 7 vakioanosta palaa 10,5 tunnissa ja 10 tunnissa palaisi vain 6,7 vakioannosta. Laskut menevät tasan painoluokassa 84 kg jolloin seitsemän vakioannoksen palamisajaksi tulee 10 tuntia.

Grammoilla saa pitemmän humalan kuin millilitroilla. Etsitään grammataulukossa 60 kg sarakkeesta lukema 60 g: se on rivillä 10 tuntia. Millilitrataulukossa 60 ml on rivillä 8 tuntia. 80 kg painoluokassa grammalukema 120 löytyy 15 tunnin riviltä ja millilitrataulukossa 120 ml on rivillä 12 tuntia. Pienemmillä annosmäärillä ero on vain yksi tunti esimerkkinä 100 kg ja 50 grammaa on rivillä 5 tuntia ja millilitrataulukossa 50 ml on rivillä 4 tuntia. Nämä laskelmat kertovat mitä eroa on alkoholijuomien paino- ja tilavuusprosenteilla.

Vakioannoksessa jotain alkoholijuomaa on etyylialkoholia eli etanolia 12 grammaa eli 15 millilitraa. Tämä määritelmä kertoo, että etanolin tiheys eli ominaispaino on 0,8 grammaa/millilitra. Kertoimen 0,8 avulla muunnetaan grammat ja millilitrat toisikseen.

Painoluokat ovat osalle ihmisiä heidän normaali painonsa, mutta joillekin ylipainoa tai alipainoa. Painoluokkasarakkeita voi ajatella painonhallinnan kannalta: olenko tyytyväinen siihen sarakkeeseen, johon nykyinen painoni asettuu, vai haluaisinko pyrkiä matalampaan tai korkeampaan painoluokkasarakkeeseen.

Alkoholitaulukot on laadittu etanolin normaalin palamisnopeuden mukaisesti. Alkoholi ja liikenne liittyvät toisiinsa rattijuopumuksen kautta. Ylinopeudet ovat yleinen syy liikennekuolemiin ja ylinopeus etanolin palamisessa liittyy alkoholisairauksista johtuviin kuolemiin.

Taulukoissa yhden tunnin rivillä ovat normaalit etanolin palamisnopeudet eri painoluokissa mitattuna vakioannoksina, grammoina ja millilitroina. Nämä lukemat ovat samat naisille ja miehille. Promilleina mitattuna nopeus on sama kaikille painoluokille, mutta promillelukemissa on ero miehen ja naisen välillä. Miehellä nopeus on 0,1333 ja naisella 0,1515 promillea tunnissa.