Promillekäyrä suoraksi

Tarkastellaan verenalkoholin promillekäyrää. Käyrän alkuosassa on kumpare ylöspäin, mutta sen jälkeen kuvaaja on laskeva suora. Tuo alkuosan kumpare aiheuttaa kummastusta ja sotkua, mutta siitä pääsee eroon vähällä vaivalla ja sitten promilleasiat ovatkin helppoja.
Ongelman ratkaisussa avainasia on promilletason ”nollahetki”. ”Kehon alkoholipitoisuus voidaan ilmaista seuraavalla Widmarkin (1932) esittämällä yhtälöllä: co = A/p*r, jossa A on koko nautittu alkoholimäärä (g), p ruumiinpaino (kg), co veren alkoholipitoisuus ”nollahetkenä” (‰) ja r elimistön nestepitoisuutta ilmaiseva tekijä”. Olof A. Forsander: DUODECIM 1972:88 240 – 246. Nettiosoite:
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1972_3_240-246.pdf

Widmarkin promillelaskelmissa alkoholimäärä ilmoitetaan grammoina. Koska on vaivalloista selvittää, montako grammaa nautituissa juomissa on etanolia, niin omissa laskelmissani käytän etanolimäärän mittana vakioannosta, jossa etanolia on 12 grammaa. Mielestäni vakioannos on nykyään tutumpi mitta kuin grammat. Yhtälön tekijän (r) merkkinä on nykyään merkki (k). Vakioannoksille sovitettu promillekaava on k*p*co = 12*a, jossa a on vakioannosmäärä.
”Nollahetken” co promillelukema tarkoittaa, että koko nautittu etanolimäärä olisi tasaisesti jakautuneena elimistön vesitilavuuteen heti ensimmäisen ryypyn hetkellä. Netin promillemittarit antavat tämän maksimilukeman, kun juomisajaksi laittaa 0 tuntia. Samalla laskuri ilmoittaa alkoholin palamiseen kuluvan ajan. Kun juomisajaksi laittaa laskurin ilmoittaman palamisajan, niin promilleista vastaus on 0 eli kaikki alkoholi on poistunut. Alla on THL:n alkoholilaskurin nettiosoite.
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholilaskuri

Laskurin vastauksista nähdään myös palamisnopeus. Kun 80 kg naiselle laitetaan 8 annosta ja ajaksi 0 tuntia, niin promillet ovat 1,82 ja palamisaika 12 tuntia. Palamisnopeudeksi tulee 0,15166 (1,82/12) promillea tunnissa. Kun samat lukemat laitetaan miehelle, niin promillet ovat 1,6 ja palamisaika 12 tuntia. Miehellä palamisnopeudeksi tulee 0,13333 (1,6/12).
Nämä lukemat ovat promillesuoran lähtö- ja päätepisteet. Kun laskuriin laittaa jonkin juomisajan, niin juomisaika plus palamisaika on aina 12 tuntia tällä annosmäärällä 8. Laskuri ymmärtää vain normaalit palamisnopeudet. Missä ajassa selviää jos maksan kunto on ”hyvä” eli se pystyy polttamaan etanolia kaksin- tai kolminkertaisella nopeudella?

Silloin tarvitaan Tolkun kaavaa nT=10kc. Jos esimerkin naisella palamisnopeus olisi kolminkertainen, niin hän selviäisi 8 annoksestaan neljässä tunnissa (T=6,6*1,82/3 = 4). Mies selviää omista 8 annoksestaan samoin neljässä tunnissa (T=7,5*1,6/3 = 4). Tolkun kaavakin osaa vahvistaa yksinkertaisen päätelmän: kolminkertaisella nopeudella pääsee perille kolmannesajassa. Etanolin palamisessa pois palanut promillemäärä on palamisnopeus kertaa aika: kaavana c = vt. Liikenteessä vastaava kaava on: s = vt eli matka on nopeus kertaa aika.
Tällä tavalla saadaan tarkka selko siitä onko alkoholin palamisessa ”suuria yksilöllisiä eroja”.